Starsza kobieta puszcza bańki mydlane

Zero PIT-u, pitu

Od 2017 roku na emeryturę mogą przejść Panie, które skończyły 60 lat oraz panowie w wieku 65 lat. Mawiają, że wiek to tylko liczba. Powiedzenie sprawdza się zwłaszcza w odniesieniu do seniorów pracujących zawodowo. Siwe włosy, siatka zmarszczek na twarzy i PESEL przestały być wyznacznikiem aktywności zawodowej. Dzisiaj o ulgach, z których mogą skorzystać emeryci.

Komu, komu PIT zerowy?

PIT zerowy do tej pory dotyczył określonej grupy podatników. Obejmował pracujących młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Od stycznia 2022 roku warto, by zainteresowali się nim emeryci i renciści aktywni zawodowo. Ulga dotyczy kobiet po 60. i mężczyzn, którzy ukończyli 65 rok życia. Są to osoby, które pomimo uprawnień rezygnują z pobierania:

  • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
  • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
  • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
  • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej.

Przychód + ubezpieczenie społeczne

Ulga ma nie tylko swoich adresatów. Zgodnie z prawem, dotyczy określonych przychodów. Skorzysta z niej emerytowany etatowiec zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. Zmiana dotyczy także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Mowa o właścicielach firmy, która rozlicza się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 19% podatku liniowego, stawki 5% (tzw. Ulga IP BOX) lub zgodnie ze skalą podatkową. Warunkiem koniecznym w każdym przypadku jest odprowadzanie ubezpieczenia społecznego od uzyskanych przychodów.

O wypełnieniu kolejnego urzędowego druku mogą zapomnieć emeryci, których przychód pochodzi z zasiłków wypłacanych z ZUS-u (np. chorobowe), z umów o dzieło lub praw autorskich.

Ile?

Ulga ma także swoją cenę. Skorzystasz z niej pod warunkiem, że Twój przychód nie przekroczy 85 528 zł w roku podatkowym. Co jeżeli się nie uda? Wystarczy, że sumę tę przekroczysz o kilka groszy, a zaczniesz podlegać opodatkowaniu według skali podatkowej.

Pracujesz? – pamiętaj o oświadczeniu

Podatek nie sprawia problemów osobom, które rozliczają się samodzielnie. Wystarczy wyliczyć przychody objęte opodatkowaniem i na tej podstawie odliczyć ulgę. W przypadku osób zatrudnionych na etat lub umowę zlecenie, podatnik powinien złożyć oświadczenie na piśmie. Ważne, by dokument zawierał klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Leave a Comment