Prowadzenie księgowości w firmie

Doświadczenie, którego potrzebujesz - księgowość, podatki, doradztwo.

doradca podatkowy
przemysław piotrowski

- Bydgosz, Marszałka Focha 4

- Inowrocław, Solankowa 19

+48 796 106 106

Prowadzenie księgowości w firmie

Prowadzeniem księgowości w firmie zazwyczaj zajmuje się specjalny dział księgowości złożony ze wyszkolonych pracowników. Dzieje się tak zazwyczaj w dużych przedsiębiorstwach, gdzie każdy pracownik w dziale ma swoją rolę w prowadzeniu księgowości. W małych firmach przedsiębiorca może postanowić sam prowadzić księgowość. Z czym to się wiąże i czy warto?

Decyzja o prowadzeniu działalności

Kiedy przyszły przedsiębiorca decyduje się założyć własną działalność gospodarczą to rozpoczyna od złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. Jest to system teleinformatyczny, który gromadzi informacje o zarejestrowanych przedsiębiorcach. Służy do zakładania lub zamykania firmy. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest na wyciągnięcie ręki. Wniosek można złożyć elektronicznie. 

Przy składaniu wniosku przedsiębiorca musi zdecydować się na jedną z trzech opcji prowadzenia księgowości. Księgowość może być prowadzona przez: 

⦁ biuro rachunkowe 

⦁ księgowego

⦁ samodzielnie

Pierwsza opcja, czyli zatrudnienie biura rachunkowego lub utworzenie do tego odpowiedniego działu jest kosztowne. Dlatego też tę opcję wybierają średnie i duże przedsiębiorstwa. Samodzielne prowadzenie księgowości może wydawać się sposobem na obniżenie kosztów. Należy jednak posiadać odpowiednią wiedzę na temat prowadzenia księgowości zanim się do tego przystąpi. Warto wspomnieć, że jeśli dochody w firmie nie są większe niż 1,2 mln euro rocznie to stosuje się uproszczone zasady prowadzenia księgowości. Gdy chcemy sami prowadzić księgowość to w polu, gdzie wybiera się przedmiot prowadzący, nic nie wpisujemy. 

Sprawdź również:

Spółka z o.o. pełna księgowość

Inaczej ma się sprawa z prowadzeniem księgowości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sp. z o.o. jest to kapitałowa spółka handlowa. Posiada osobowość prawną. Może być zawarta przez jedną osobę lub kilku wspólników. Założyć ją może osoba prawna lub fizyczna. Powstaje poprzez zawarcie umowy, wniesienie kapitału zakładowego przez założycieli i wpis do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego. 

Pełna księgowość w spółce z o.o.

W spółce z o.o. pełna księgowość oznacza pełną kontrolę nad każdą złotówką. Dla początkujących przedsiębiorców prowadzenie pełnej księgowości w sp. z o.o.  może być przytłaczające. Zgodnie z prawem forma działalności gospodarczej tego typu musi prowadzić pełną księgowość w spółce z o.o. Dla spółki  z o.o. przewidziana jest pełna księgowość – w odróżnieniu od uproszczonej księgowości dla innych sposobów prowadzenia firmy. 

Co zawiera pełna księgowość w spółce. z o.o. ?

Obowiązkowe w pełnej księgowości spółki z o.o. jest sporządzenie corocznego rachunku zysków i strat. Jest to podsumowanie wszyskich operacji finansowych przeprowadzonych przez spółkę. Sporządza się również bilans. Aktualny jest aktualne w czasie, kiedy został sporządzony. To główna informacja o majątku firmy. Inną informacją zawartą w pełnej księgowości w spółce z o.o. są raporty z zawartymi wszystkimi przepływami gotówki, które nastąpiły. Nie jest to tylko księgowanie faktur sprzedażowych i kosztowych. 

Sprawdź również:

Zwiększenie stanu konta środkami pochodzącymi zewnątrz nie jest możliwe bez udokumentowania i podania podstawy źródła tych środków. Źródłem może być na przykład umowa pożyczki. 

Czy pełna księgowość w spółce z o.o. jest zaletą dla tej formy działalności?

Z pewnością największą zaletą jest pełen obraz zarządzania finansami w firmie. Wszystkie obroty są szczegółowo udokumentowane. Pozwala to na lepsze planowanie i zarządzanie finansami. Minusem jest koszt, który jest dość spory. Dlatego najczęściej prowadzeniem pełnej księgowości w spółce z o.o. zajmują się biura rachunkowe, samodzielne księgowe czy oddzielne działy. Jest to proces złożony, wymagający staranności i dokładności.

Doradca podatkowy Bydgoszcz – Przemysław Piotrowski

Pytania i odpowiedzi

  • Czy kancelaria finansowa \”Piotrowski\” oferuje usługę prowadzenia pełnej księgowości?

Tak, nasza kancelaria finansowa Inowrocław i Bydgoszcz oferuje stałe i okresowe prowadzenie księgowości.

  • Jaka jest przewaga prowadzenia pełnej księgowości?

Zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest zachowanie pełnej dokumentacji, co pozawala na planowanie finansów w firmie.

  • Od jakiego kroku zaczyna się założenie własnej działalności gospodarczej?

Założenie własnej działalności rozpoczyna od złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zadzwoń do nas!

lub

skorzystaj z konsultacji online: