Księgowość
PKPIR i RYCZAŁT

od
99 zł
miesięcznie

Księgowość
pełna

od
599 zł
miesięcznie

Płace
i ZUS

od
29 zł
miesięcznie na każdą osobę

Konsultacje
prawno-podatkowe

od
199 zł
za godzinę
Pozostałe ceny ustalane indywidualnie