Doręczenie elektroniczne

Doręczenie elektroniczne informacje

Dnia 27 listopada 2020 roku nastąpił przełom w komunikacji pomiędzy organami państwowymi i obywatelami. Prezydent Andrzej Duda popisał ustawę o doręczeniach elektronicznych. Jej projekt trafił do Sejmu 18 listopada 2020 roku jako propozycja usprawniania dotychczasowych rozwiązań.

Doręczenie elektroniczne w postępowaniu administracyjnym

Nowe rozwiązanie podpisane przez Prezydenta skróci kolejki w urzędach, rozładuje napięcie oczekujących i oszczędzi Twój czas. Otrzymasz zabezpieczony, prywatny adres elektroniczny. Będzie to skrzynka mailowa, do której trafi cała korespondencja urzędowa. Skróceniu ulegnie czas doręczenia odpowiedzi. Zyskasz także możliwość odbierania i wysyłania korespondencji z dowolnego miejsca.
Chociaż niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę, cyfryzacja to rozwiązanie ekologiczne. Rezygnacja z papierowej korespondencji ochroni niejedno drzewo i powstrzyma zaśmiecanie środowiska papierem. To również krok w stronę ekonomii.

Sprawdź również: Doradca podatkowy Bydgoszcz
Jak skorzystać ?
Żeby skorzystać z doręczeń elektronicznych, wystarczy złożyć deklarację w urzędzie. Usługa jest w pełni dobrowolna i darmowa. To od Ciebie zależy czy się na nią zdecydujesz.
Zgodnie z ustawą, otrzymasz jeden adres do całej komunikacji z administracją oraz skrzynkę e-doręczeniową. Narzędzia te będą służyły do wymiany elektronicznej korespondencji z urzędami. W praktyce wygląda to jak skrzynka mailowa. Obowiązki operatora zostały powierzone Poczcie Polskiej do 31 grudnia 2025 roku.


Baza adresów elektronicznych
Zgodnie z ustawą, zostanie utworzona baza adresów elektronicznych. Odpowiedzialność za prowadzenie i zabezpieczenie ponosi minister do spraw informatyzacji. Będzie to narzędzie, które znacznie usprawni komunikację. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą cyfrową, Twój adres będzie dostępny w bazie.
Ustawa przewiduje, że jeden podmiot będzie posiadał jeden adres do doręczeń elektronicznych. Istnieją jednak wyjątki od reguły. Dotyczy to m.in.:


Przedsiębiorców – zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, będą obowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.


Osób wykonujące zawody zaufania publicznego – tj. adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy, rzeczników patentowych i radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Te grupy będą zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, o ile wykonują zawód.


W przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, notariuszy, rzeczników patentowych, komorników sądowych i radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, do bazy adresów elektronicznych wpisywane będą dodatkowe adresy do doręczeń elektronicznych. Zostaną wykorzystane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej albo działalności zawodowej.


Usługa hybrydowa
Nowa ustawa nie dyskryminuje osób wykluczonych cyfrowo. Jeżeli nie jesteś jeszcze gotowy na wymianę korespondencji w formie elektronicznej, nie przejmuj się. Ustawa została uzupełniona o usługę hybrydową. Oznacza to, że otrzymasz możliwość odbierania korespondencji w formie papierowej. Realizacja tej usługi będzie wymagała od operatora specjalnego przygotowania. Wszelkie zasady zostaną określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra.

Leave a Comment