Split payment

Split payment czym jest?

Zmiana  ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła m.in. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) w wybranych branżach, tzw. split payment. Czy jednak to pojęcie jest zrozumiałe dla wszystkich? Czym jest obowiązkowy split payment?

Split payment – co to ?

Obowiązkowy split payment ma zastosowanie do dostaw towarów i świadczenia usług, które były objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej (branże: stalowa, paliwowa, usług budowlanych, przenoszenia uprawnień do CO2). Obejmuje transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny oraz urządzenia elektryczne, ich części, a także akcesoria.

Sprawdź również: Doradca podatkowy Bydgoszcz

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności jest stosowany w tzw. relacjach B2B wyłącznie w zakresie faktur, w których wartość brutto przekracza 15 tys. zł (to kwota po przekroczeniu której występuje obowiązek dokonania płatności przelewem bankowym). Kolejna zasada obowiązkowego split paymentu obejmuje transakcje towarów lub usług, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Split payment 2022 – od jakiej kwoty obowiązuje?

Elementem identyfikującym obowiązkowy split payment do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze.

Ustawa wprowadziła ułatwienia zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym, które polegają na:

• możliwości opłacania z rachunku VAT, poza podatkiem VAT oraz VAT z faktur od kontrahentów, również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS,

• możliwości stosowania mechanizmu do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury,

• możliwości dokonywania jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę.

Z uwagi na oparcie działania mechanizmu podzielonej płatności na rachunkach rozliczeniowych (tylko do tego typu rachunków otwierane są rachunki VAT) – obowiązkowe jest używanie w prowadzonej działalności gospodarczej tych rachunków. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie podatników objętych obowiązkową formą mechanizmu podzielonej płatności.

Obowiązkowy split payment – po co ?

Wprowadzone przepisy mają przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym poprzez eliminację ryzyka znikania podatników wraz z zapłaconym, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Split payment 2022 ma pozwolić na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę. Jednocześnie uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, które zmierzają do wyłudzenia tego podatku.

Kiedy split payment?

Nowe rozwiązania weszły w życie z wyjątkiem przepisów dotyczących podatków dochodowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Dotyczy wyłącznie podatników VAT, którzy opłacają transakcje w formie przelewu w PLN. Ze względu na wartość tej transakcji, a także rodzaj towarów lub usług, split payment 2022 może przybrać charakter dobrowolny lub obowiązkowy.

Rozwiązanie NIE DOTYCZY Cię, jeśli:

  • nie prowadzisz działalności gospodarczej,
  • otrzymujesz faktury bez VAT-u,
  • rozliczasz się używając karty lub gotówki.