Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych

Jeszcze do końca kwietnia 2024 pozostajemy w temacie rozliczeń PIT. Tym bardziej warto
zorientować się w ulgach, jakie przysługują niektórym grupom podatników. Jak sprawa
wygląda w odniesieniu do osób młodych, które nie przekroczyły 26. roku życia. O tym w
poniższym artykule.

Sprawdź również: Gdzie Rozliczę Pit?

Zerowy PIT czyli przychody wolne od podatku

Przychody wolne od podatku dochodowego określone są w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Młodzi podatnicy do grupa, którą obejmie ulga,
zwana potocznie zerowym PIT-em dla młodych. Dotyczy osób, które nie przekroczyły 26.
roku życia, a w roku podatkowym osiągnęły przychody nie wyższe niż 85 528 zł. Miesięczne
zarobki młodego podatnika nie mogą zatem przekraczać kwoty 7 127 zł brutto.

Ulga dla młodych 2024 – przychody objęte zerowym PIT

By myśleć o uldze dla młodych, trzeba spełnić trzy warunki. Dwa z nich opisałem już wyżej:
wiek podatnika (do 26. roku życia) oraz nieprzekraczalny limit przychodów. Kolejny dotyczy
sposobu zarobkowania. Ulga dla młodych dotyczy wyłącznie przychodów uzyskanych na
podstawie:

  • umowy o pracę
  • umów zlecenia
  • praktyki absolwenckiej
  • stażu uczniowskiego
  • zasiłku macierzyńskiego

Ulga do 26. roku życia – wymagania dla pracodawcy i pracownika

Ulga dla młodych jest zaprojektowana wygodnie. Nie wymaga dodatkowych oświadczeń i
składania wniosków przez żadną ze stron – pracownika czy pracodawcy. Nalicza się
automatycznie, co wynika z mocy ustawy.

Istnieje mały wyjątek od tej reguły. Pracownik składa pracodawcy pisemny wniosek w
sprawie ulgi dla młodych tylko wówczas, gdy chce, by zastosował ulgę przy poborze
zaliczek. Ulga zadziała od następnego miesiąca po otrzymaniu wniosku.

Złóż PIT-37, gdy…

Czy osoba do 26 roku życia musi składać pit-37? Ustawa o zerowym PIT dla młodych
zwalnia z obowiązku składania zeznania rocznego. Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody
objęte tzw. zerowym PIT, nie masz obowiązku rozliczania rocznej deklaracji PIT za 2023 rok.
Są od niej jednak wyjątki, o których warto pamiętać.

Ulga obejmuje limit przychodów (85 528 zł) i już samo jego przekroczenie nakłada na
podatnika obowiązek rozliczenia się z podatku. Czas na rozliczenie mija 30 kwietnia 2024
roku.

Obowiązek powstaje także, gdy oprócz przychodów objętych ulgą, podatnik uzyskał dochody
objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych. Podobnie w sytuacji, gdy podatnik ubiega się
o zwrot nadpłaconego podatku.

Ulga dla młodych 2024 – korzyści

Korzyści związanych z obowiązywaniem ulgi do 26 roku życia jest całkiem sporo. Jedną z
nich jest obniżenie wysokości kosztów uzyskania przychodów. Kolejna dotyczy składki za
ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Jeżeli są objęte ulgą, nie podlegają odliczeniu od
dochodu i podatku. Jeżeli pracownik objęty ulgą dla młodych ma dzieci, otrzyma dodatkowy
zwrot z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
jakie zapłacił z własnych środków do przychodów objętych ulgą.

Sprawdź: Kancelaria podatkowa Bydgoszcz

Przekroczyłem miesięczny limit. Czy nadal przysługuje mi ulga?

Limit dochodów jest roczny. Nawet krótkie umowy, z wyższym wynagrodzeniem podlegają
pod ulgę. Pod warunkiem, że nie przekroczą sumy 85 528 zł na rok.

Jaki PIT przy uldze dla młodych?

W przypadku przekroczenia limitu przychodów (85 528 zł), podatnik ma obowiązek złożyć
PIT-37 lub POT-36. Jeżeli nie przekroczy limitu, nie musi się rozliczać.