gdzie rozliczę PIT

Gdzie rozliczę pit?

Każdego, co roku czeka rozliczenie PIT. Co prawda w zależności od sytuacji zarobkowej, rodzinnej i zawodowej może być to łatwiejsze lub bardziej złożone zadanie. Jednak nikogo to nie ominie. Im więcej źródeł dochodu, im więcej ulg i odliczeń, tym trudniej wykonać roczne rozliczenie podatkowe samodzielnie i poprawnie.

Zobacz również: Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

Rozliczanie PIT – najważniejsze informacje

Rozliczenie PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić formą tradycyjną drukowaną lub elektroniczną. Ważne jest jednak, aby PIT dotarł do organu podatkowego w terminie. Za nieterminowe rozliczenie PIT nakładane są kary. Wysyłając PIT pocztą tradycyjną należy pamiętać, aby nadać list przesyłką poleconą, której data nadania jest wcześniejsza niż nieprzekraczalny termin złożenia rozliczenia. Data stempla pocztowego jest uznawana za datę złożenia zeznania rocznego. 

Do jakiego Urzędu Skarbowego należy złożyć PIT?

Przepisy podatkowe określają, iż roczne zeznanie podatkowe należy skierować do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania aktualnego na dzień składania zeznania. Co do zasady miejsce zamieszkania określa się przez miejsce zameldowania, a jeśli jest inaczej należy złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni druk informujący o tym, iż mieszkając pod danym adresem to właśnie ten urząd jest właściwym dla spraw podatkowych. W przeciwnym razie zeznanie podatkowe trafiające do urzędu skarbowego zostanie odesłane do urzędu, który ostatnim razem był właściwy dla danego podatnika. Sprawy znacznie się komplikują gdy miejsc zamieszkania jest kilka jednocześnie, a co nie jest niemożliwe w obecnych czasach. Wówczas należy wybrać miejsce dominujące dla interesów podatnika, prowadzenia gospodarstwa domowego.

Gdzie najlepiej rozliczyć PIT?

Rozliczenia podatkowego można dokonać za pośrednictwem biura podatkowego, rachunkowego, korzystając z pomocy księgowej lub rozliczyć się samodzielnie wspomagając się programami do rozliczenia PIT. Jeśli nie chcemy narazić się na błąd nie tyle rachunkowy, bowiem ten wychwycić może nawet najprostszy i darmowy program do rozliczeń PIT, ale na błąd merytoryczny w ujęciu ulgi, odliczeniu i obliczeniu podatku warto sięgnąć po pomoc profesjonalisty. Biura podatkowe oferują rozliczenia za stosunkowo niewielką opłatą. Każdy przypadek podatnika jest wówczas rozpatrywany indywidualnie, uwzględniając optymalne odliczenia i możliwości obniżenia podatku zgodnie z prawem. Alternatywą są aplikacje do rozliczeń PIT, jednak w sprawach bardziej złożonych mogą sobie one nie radzić. Mimo iż prowadzą krok po kroku, informując które pole wpisać, w które miejsce w internetowym formularzu, to końcowe rozliczenie może zawierać błędy. Zaletą aplikacji jest przeliczenie wartości na podstawie wpisanych danych pochodzących z poszczególnych pitów podatnika rozliczajacych poszczególne źródła dochodu. Dla ulg, odliczeń program zawsze zadaje użytkownikowi niezbędne pytania zamknięte i w zależności od udzielonych odpowiedzi oblicza sumy końcowe odliczeń i podatku.

Gdzie rozliczę PIT z zagranicy?

Uzyskując w ciągu roku dochody z zagranicy również jesteśmy zobowiązani do rozliczenia PIT w Polsce, o ile centrum naszych interesów i zasadnicze miejsce zamieszkania jest w  Polsce, jesteśmy polskimi rezydentami. Nie jest to jednak czynność już tak banalna. Komplikacje są tym większe im więcej uzyskujemy dochodów z różnych tytułów i różnych krajów, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej. Wbrew pozorom grupa podatników otrzymująca dochody zagraniczne nie jest mała. W grupie tej są osoby które pracę wykonują poza granicami kraju, jak i takie, które pracują zdalnie na zlecenie firm z całego świata. Rozliczenie roczne PIT powierzyć można wyspecjalizowanym biurom rachunkowym, które mając doświadczenie, praktykę, ale również właściwą wiedzę co do zasad rozliczeń, koordynacji przepisów podatkowych będą umiały zastosować wyliczenia właściwie dla naszej osoby. 

Czy urząd skarbowy rozliczy nas sam?

Od roku 2023 roku w pewnych sytuacjach urząd skarbowy może rozliczyć podatnika sam. Co ważne tyczy się to wyłącznie PIT37 i PIT38, w innych wypadkach deklaracja podatkowa wymaga aktywności podatnika. Na podstawie poszczególnych pitów od pracodawców w usłudze administracji skarbowej e-PIT czeka wstępnie wypełniony PIT 37, jeśli nie chcemy dokonywać żadnych zmian, uwzględniać ulg, odliczeń, wówczas wystarczy zaakceptowac rozliczenie na stronie podatki.gov.pl, a PIT zostanie uwzględniony. 

Kancelaria Podatkowa Piotrowski chętnie pomaga w dokonaniu rozliczenia rocznego, począwszy od udzielania porad przez dokonanie rozliczenia, aż po reprezentacje w sprawach spornych z organem podatkowym. Szukając fachowej informacji i kompetentnej firmy rozliczającej warto skorzystać  oferty usług kancelarii Piotrowski, która dysponuje kompetentną kadrą i rozległym doświadczeniem w sprawach podatkowych.