Kredyt #naStart 2024

Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart 2024 – czy napędzi rynek?

Wsparcie rządowe w zakupie mieszkań co roku budzi spore emocje w Polakach. Był kredyt 2%. Sporym zainteresowaniem cieszył się rodzinny kredyt mieszkaniowy. Czas na nowy projekt. W drugiej połowie 2024 roku w życie ma wejść Kredyt #naStart 2024. Jak to wpłynie na rynek nieruchomości?

Kredyt #naStart 2024 – dla kogo?

Kredyt #naStart 2024 to finansowe wsparcie, które jako dopłaty do rat otrzymają trzy grupy kredytobiorców: single, rodziny wielodzietne (co najmniej 3 dzieci), osoby nie posiadające własnego M. Dla każdej z tych grup resort przygotował odpowiednie wytyczne, które uprawniają ich do skorzystania z programu. 

 • SINGLE do 35 roku życia. Limit wieku nie obowiązuje w przypadku, gdy do kredytu przystępują co najmniej dwie osoby (2 kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko).
 • RODZINY wielodzietne załapią się na program nawet, jeżeli posiadają 1 mieszkanie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie co najmniej 3 pociech. 
 • BRAK WŁASNOŚCI to najbardziej pożądany przez ustawę status. Do limitu nie wlicza się nieruchomości uzyskanych na drodze dziedziczenia lub darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt sprzedała. 

Kredytobiorca w kredycie #naStart 2024

Kredyt #naStart 2024 to inaczej kredyt z dopłatami do rat. Wsparcie będzie udzielane maksymalnie 2 osobom, bez względu na łączący je stosunek prawny. Warto zaznaczyć, że warunki dołączenia do programu będą dla nich analizowane łącznie. Razem będą mogli posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (na drodze dziedziczenia lub darowizny). W tej sytuacji, by przystąpić do programu, nieruchomość musi być nabyta przez oboje kredytobiorców. 

Sprawdź również: Doradca podatkowy Bydgoszcz

Dopłaty do kredytu mieszkaniowego w programie Kredyt #naStart 2024

Wsparcie w ramach programu ma obniżać oprocentowanie kredytu hipotecznego. W planach są następujące obniżki:

 • 1,5% – gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko;
 • 1% – w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi 1 dziecko;
 • 0,5% – w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi 2 dzieci;
 • 0% – w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi 3 albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kredyt #naStart 2024 – warunki finansowe

 Żeby skorzystać z dopłat, trzeba spełnić kolejne kryterium. Jest nim dochód. Resort ustalił limity dopasowane do poszczególnych grup kredytobiorców. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się singiel, jego dochód nie powinien przekraczać 7 tys. zł netto miesięcznie. W przypadku pary 13 tysięcy zł netto/mc. W gospodarstwie 3-osobowym 16 tys. zł netto. 19,5 tys. zł netto dla 4-osobowego gospodarstwa i 23 tysiące zł netto dla 5 osób i więcej na gospodarstwo. Jeżeli limit zostanie przekroczony, wysokość dopłaty zmaleje. 

Kredyt #naStart 2024 – warunki powierzchniowe

Program obejmie wyłącznie mieszkania lub gotowe domy jednorodzinne. Nie skorzystają z niego osoby, które zamierzają zbudować dom od zera. W przypadku singli, proponowany limit powierzchniowy to 50m2, ale rośnie o 25 m2 na każdego członka gospodarstwa domowego. 

Kredyt #naStart 2024 – wysokość dopłaty

Wysokość preferencyjnego kredytu nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana będzie tylko od określonej wysokości kapitału, tj. do:

 • 200 tys. zł przy 1 osobie w gospodarstwie domowym;
 • 450 tys. zł przy 3 osobach;
 • 400 tys. zł przy 2 osobach;
 • 500 tys. zł przy 4 osobach;
 • 600 tys. zł przy 5 osobach.

Ustawa uwzględnia zmiany cen rynkowych w zależności od miasta, w którym kredytobiorca zakupuje nieruchomość. W przypadku zakupu mieszkania w mieście na prawach powiatu będącego stolicą województwa, dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest o co najmniej 25%yższa niż wartość ogłoszona dla całego kraju (obecnie Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław), ww. kwoty będą zwiększone o co najmniej 10%. Natomiast w mieście, w którym wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest wyższa o co najmniej 50% (teraz Warszawa), stosowane kwoty bazowe do dopłat będą wyższe o 20%.