Paragon z NIPem - do jakiej kwoty?

Paragon z NIPem – do jakiej kwoty?

Paragon to dokument potwierdzający zakup w określonym czasie i cenie wskazanych na paragonie towarów lub usług. Wystawienie paragonu to obowiązek przedsiębiorcy będącego sprzedawcą. Od początku 2020 roku paragon z NIP rodzi mnóstwo wątpliwości dotyczących traktowania go jak faktury uproszczonej. 

Regulacje dotyczące paragonów z numerem identyfikacji podatkowej

Zgodnie z prawem przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia paragonu lub faktury za świadczone usługi lub dostawę towarów. Jeśli chodzi o paragon to, aby przedsiębiorca mógł w późniejszym terminie oczekiwać wystawienia faktury do paragonu konieczne jest oznaczenie NIPem paragonu, gdyż prawo zabrania wystawienia faktury do paragonu innemu przedsiębiorstwu. Faktura jest konieczna celem odliczenia kosztów i naliczenia właściwego podatku. Wyjątkiem są paragony na niskie kwoty, które mogą być traktowane jako faktura uproszczona. Podkreślić należy, że chodzi wyłącznie o paragon z NIPem. 

Limit kwoty dla paragonu z NIPem

Kwota paragonu z NIPem wiąże się z regulacjami w odniesieniu do faktury uproszczonej. Dopuszczalne kwoty dla paragonów z numerem identyfikacji podatkowej to 100 euro lub 450 złotych. Jednak warunki wystawienia paragonu z NIPem to nie tylko ograniczenie kwotowe. Paragon musi zawierać elementy faktury uproszczonej. Do najważniejszych należy numer paragonu z serią. Odkąd występuje obowiązek wystawienia paragonu przez kasę fiskalną, nie ma problemu z oznaczeniem numeru faktury uproszczonej, która stanowi paragon z NIPem. 

Paragon z NIPem a obowiązek podatkowy

Dla wystawcy paragonu z NIPem w zakresie obowiązku podatkowego w zasadzie nic się nie zmienia, jednakże dla nabywcy paragon z NIP stanowi podstawę do odliczeń podatkowych, które są niewątpliwą ulgą i korzyścią dla przedsiębiorcy. 

Jakie transakcje można dokumentować paragonem z NIPem?

Za pośrednictwem paragonu z NIPem można dokumentować wszystkie transakcje, jednakże jedynie te do wartości 450 zł nie wymagają późniejszego wystawienia faktury, by mogły być podstawą do rozliczeń podatkowych i uznanym wydatkiem. 

Zasady korzystania z paragonów z NIPem

Z zasady paragon z NIPem wystawiany jest dla uproszczenia rozliczeń księgowych. W przypadku drobnych kwot paragon z NIP zastępuje fakturę i jest uznany za fakturę uproszczoną, zaś wydatki powyżej 450 zł udokumentowane paragonem z NIP pozwalają na zbiorcze wystawienie jednej faktury na koniec miesiąca. 

Do jakiej kwoty można wystawić paragon z NIPem?

Jakie są ograniczenia kwotowe dla paragonów z numerem identyfikacji podatkowej? Czy istnieją różnice w dokumentowaniu transakcji paragonem z NIPem dla osób fycznych i firm? Jakie są zalety korzystania z paragonów z NIPem w porównaniu do faktur ? To pytania, które często padają. 

Przede wszystkim zaletą paragonów z NIPem jest dokonywanie wielu zakupów na przestrzeni miesiąca i możliwość wystawienia faktury zbiorczej na koniec okresu rozliczeniowego na podstawie paragonów z NIP. Inną korzyścią jest możliwość traktowania paragonów z NIPem jak faktur uproszczonych w zakresie limitu kwotowego. Szybkość wystawienia paragonu wprost z kasy fiskalnej to oszczędność czasu dla obu stron transakcji. Paragon taki nie wymaga wskazywania nazwy, adresu, formy prawnej nabywcy, co przyspiesza finalacje transakcji w przypadku drobnych zakupów.

Czy paragon z numerem identyfikacji podatkowej jest obowiązkowy dla wszystkich transakcji handlowych?

Paragon z założenia nie musi posiadać oznaczenia NIP nabywcy, paragon z NIPem wystawiany jest na wniosek nabywcy. O potrzebie umieszczenia NIP na paragonie nabywca jest zobowiązany poinformować sprzedawcę przed zakupem. Przedsiębiorca nie może odmówić wystawienia takiego paragonu. Jest to standardowa czynność powszechnie stosowana zarówno w mniejszych jak i większych punktach handlowych. O ile NIP nabywcy może, ale nie musi znaleźć się na dowodzie zakupu, jakim jest paragon, to numer NIP sprzedawcy jest obowiązkowy na paragonie.

Sprawdź nasze usługi: