Do jakiej kwoty jest uproszczona faktura

Do jakiej kwoty jest faktura uproszczona?

Żeby można było mówić o progu kwotowym, do którego możliwe jest wystawienie faktury uproszczonej, warto najpierw się skupić na tym, czym jest faktura uproszczona. To nic innego jak dokument księgowy zawierający stawkę podatku oraz kwotę, NIP nabywcy. Wizualnie faktura uproszczona przypomina paragon.

Kwota faktury uproszczonej

W przypadku wystawionej faktury uproszczonej istotna jest kwota brutto. Według przepisów maksymalna wartość faktury uproszczonej to 450 zł. Jeśli chodzi o faktury w walucie obcej granicą jest wartość 100 Euro. Powyżej tych kwot obowiązkiem wystawcy jest sporządzenie faktury tradycyjnej. Warto dodać, iż wystawienie na kwoty niższe faktury tradycyjnej jest jak najbardziej możliwe i dozwolone, to jedynie wybór wystawcy czy będzie wystawiać faktury uproszczone, czy tradycyjne. 

Czym różni się faktura uproszczona od standardowej faktury VAT?

Różnica zasadnicza między tymi dwoma dokumentami tkwi  w ilości danych dotyczących towaru, usługi, ilości danych określających nabywcę. Faktura zarówno uproszczona jak i tradycyjna powinna zawierać dane, numer identyfikacji podatkowej wystawcy, swoisty numer/serię, nazwę towaru lub usługi oraz kwotę należności z wyszczególnieniem kwoty podatku. Termin wystawienia faktury uproszczonej jest taki sam jak w przypadku tradycyjnej faktury VAT. Jest to 15-ty dzień miesiąca po miesiącu wykonania usługi lub dostawy towarów. Tryb korygowania faktury uproszczonej również jest taki sam jak przy fakturze zwykłej. 

Potrzebujesz księgowości dla swojej firmy? Oferujemy naszym klientom księgowość dla spółki, jak i również wygodną księgowość online. Zapraszamy do kontaktu: Telefon: +48 52 321 43 21

Niezapłacona Faktura Za Usługę

Faktura uproszczona a paragon

Paragon do kwoty 450 złotych lub 100 euro można uznać za fakturę uproszczoną pod jednym warunkiem. Paragon musi zawierać numer NIP nabywcy. Faktura uproszczona może być wystawiona przez każdego podatnika, nie musi być to podatnik czynny jak przy typowej fakturze VAT. Celem wystawiania faktur uproszczonych jest jak sama nazwa wskazuje uproszczenie procedury, ograniczenie ilości danych na dokumencie, co znacznie minimalizuje ryzyko pomyłek generujących potrzeby dokumentów korygujących. 

Jeśli przedsiębiorca korzysta z systemu księgowego często standardowo wystawiamy fakturę standardową z automatu, bądź paragon z NIP, który z uwagi na ilość informacji bardziej przypomina zwykłą fakturę niż uproszczoną.

Potrzebujesz pomocy z zakresu spraw podatkowych i rozliczeń? Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Kancelaria podatkowa pomaga w efektywnym zarządzaniu podatkami.

Kiedy nie można wystawić faktury uproszczonej?

Są sytuacje, w których nie ma zastosowania faktura uproszczona. Przede wszystkim chodzi o to do jakiej kwoty jest faktura uproszczona, wszystkie transakcje powyżej 450 złotych i przekraczające 100 euro nie mogą być dokumentowane w ten sposób. Przeszkodą jest również brak oznaczenia nabywcy, jak też wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, czy sprzedaż wysyłkowa. Nie wystawia się faktur uproszczonych na towary i usługi podlegające opodatkowaniu na terenie innego kraju niż Polska.

Czego nie musi zawierać faktura uproszczona?

Uproszczona faktura nie musi zawierać danych nabywcy, wystarczy, że jest wskazany jego NIP. Ponadto dokument nie musi zawierać ceny jednostkowej, ani wartości netto, miar, ilości, jednostek towarów i usług. O ile dokument, powinien zawierać wartość podatku to nie musi być ta wartość rozbita na poszczególne pozycje i stawki.

Czytaj również: Formy opodatkowania PIT dla działalności gospodarczej w 2024 roku