Jak odliczyć VAT z faktury zagranicznej

Faktura z UE z naliczonym podatkiem VAT – jak księgować?

Księgowanie faktur pozakrajowych jest coraz częstsze. Wbrew pozorom sposób księgowania nie jest oczywisty i tak banalny na jaki wygląda. Problematycznym zagadnieniem staje się podatek VAT, czy może stanowić koszt na bazie polskich przepisów.

Jak odliczyć VAT z faktury zagranicznej?

Firmy coraz częściej otrzymują faktury zagraniczne z uwzględnieniem podatku VAT. Jeśli jest to faktura z Unii Europejskiej i dotyczy zakupu towarów to w świetle przepisów prawa jest to traktowane jako nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów, które podlega rozliczeniu podatku VAT. W praktyce oznacza to, że do kwoty brutto zakupu należy podczas księgowania doliczyć podatek VAT krajowy według tradycyjnej stawki. W rejestrze VAT wskazać należy wartość VAT zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży. 

Podejście organów podatkowych do podatku VAT z UE

W ramach przepisów art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o VAT obowiązuje przedsiębiorców tak zwane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zgodnie z tą instytucją przedsiębiorcę obowiązuje samoopodatkowanie w Polsce. Jest to samo naliczenie podatku – w ramach tzw. odwrotnego obciążenia – przez nabywcę, który to z tytułu WNT jest podatnikiem, powszechna praktyka przy rozliczaniu, księgowaniu faktur z VAT 0%. Nieco inaczej wygląda sprawa faktur z naliczonym podatkiem VAT na terenie państwa sprzedawcy i według skali obowiązującej w danym kraju, w dodatku odmiennej od polskich przepisów.

Temat podatków bardzo często wymaga profesjonalnej konsultacji prawno- podatkowej, w tej sprawie zgłoś się do Kancelaria podatkowa Bydgoszcz i zaufaj ich wieloletniemu doświadczeniu.

Jak rozliczyć VAT od zakupu z UE?

Prawidłowo wystawiona faktura od przedsiębiorcy zagranicznego z terenu UE nie powinna uwzględniać podatku VAT, jednak nie zawsze tak jest, co również jest zgodne z prawem. Ta sytuacja tyczy się firm zagranicznych które sprzedając towar traktują polskiego przedsiębiorcę jako osobę prywatną. Można wówczas wystąpić do wystawcy faktury o korektę podatku do 0% VAT, o ile jesteśmy zarejestrowanymi podatnikami VAT-UE. Według organów podatkowych podejście do zaksięgowania wydatku jest zmienne w czasie. Do niedawna uznawano, że wydatek taki razem z naliczonym VATem powinno się umieścić w kosztach podatkowych. Z czasem jednak praktyka sądowa zmienia to podejście i obecnie organy podatkowe stoją na stanowisku, by koszty uwzględniać w kwocie netto. 

Sprawdź również: Księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej Bydgoszcz

Niezapłacona Faktura Za Usługę

Czy faktura z UE z naliczonym podatkiem VAT może zostać zaksięgowana w koszty firmy?

Nabycie towarów z UE z naliczonym podatkiem VAT generuje kłopot dla księgowości dlatego powinno się unikać takich zakupów. Można w tej sytuacji wystąpić o zwrot podatku VAT w kraju, w którym podatek został do faktury naliczony i zapłacony w ramach procedury VAT-Refund. Jeśli wystąpimy z takim wnioskiem w kosztach podatkowych wskazujemy kwotę netto. 

Można również rozliczyć koszty według kwoty brutto, jednak wówczas należy pamiętać, że zwrot podatku VAT należy wykazać w przychodach, co stanowi niepotrzebne zamieszanie w dokumentach. Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku, najpóźniej 15 go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.

Może Cię również zainteresować: Do jakiej kwoty jest faktura uproszczona?