Grupy VAT od 2024 – bilans korzyści

Początek Nowego Roku zawsze wnosi jakieś zmiany w prawie podatkowym. W życie wchodzą nowelizację istniejących ustaw lub zaczynają obowiązywać nowoutworzone przepisy. Nie inaczej będzie w 2024 roku. Od stycznia zaczną funkcjonować grupy VAT. Co to takiego?

Sprawdź również: księgowość dla spółki

Co to jest grupa VAT?

Grupa VAT to uproszczenie dotyczące podatków od towarów i usług. Jak wynika z treści ustawy, tworzą ją podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Zapewnia lepszą płynność finansową, ale także znacznie upraszcza i redukuje obowiązki administracyjne. 

Jak utworzyć grupę VAT?

Utworzenie grupy VAT wiąże się z pewnymi obowiązkami. Podmioty zainteresowane powinny dopilnować dwóch czynności. Pierwsza dotyczy pisemnej umowy pomiędzy członkami, którzy wejdą w skład grupy VAT. Druga oznacza rejestrację grupy na formularzu VAT-R. 

Korzyści dla grupy VAT

Jedną z podstawowych korzyści wynikających z utworzenia grupy VAT jest neutralność obrotów pomiędzy jej członkami. Przynależność do grupy VAT daje większą elastyczność i efektywność. Przynajmniej w zakresie przepływów pieniężnych (cash-flow). Jeżeli do tej pory notowałeś nadwyżki pieniężne w naliczonym podatku VAT, musiałeś czekać na ich zwrot nawet 60 dni. Jako członek grupy, która notuje podobne nadwyżki, otrzymasz swoje pieniądze na bieżąco. I będziesz mógł nimi operować. 

Pozostając w kwestii finansów, przedsiębiorcy należący do grupy VAT odczują także znaczne uproszczenie w sferze dokumentacji. Przynależność ta zwalnia obroty z podatku VAT i konieczność dokumentowania ich fakturami. W związku z tym, przedsiębiorcy z grupy VAT mogą zapomnieć o mechanizmie podzielonej płatności (split payment) czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników. 

Zmieni się także sposób rozliczania. Podatnikiem staje się grupa. Dlatego przedsiębiorcy będą się rozliczać jako grupa – na jednym JPK. 

Grupa VAT – dla kogo?

Członkiem grupy VAT teoretycznie może zostać każdy podatnik. O przynależności decydują wytyczne określone w ustawie. Zgodnie z jej treścią, wystarczy posiadać siedzibę firmy na terytorium Polski. Nie jest to warunek konieczny. Magicznym rozwiązaniem staje się oddział, za pośrednictwem którego prowadzona jest działalność gospodarcza. 

Czy to wszystko? Nie. Warunkiem koniecznym są powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne między członkami grupy VAT. Zostały określone w art. 15a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o VAT. Domyślam się, że nie zamierzasz jej wertować dlatego uproszczę Ci jej zrozumienie.

  • Powiązanie finansowe grupy VAT określa kapitał. Wystarczy, że jeden z członków posiada ponad 50% akcji w kapitale zakładowym. 
  • Powiązanie ekonomiczne grupy VAT to wspólny mianownik w zakresie przedmiotu głównej działalności jej członków. 
  • Powiązanie organizacyjne grupy VAT oznacza, że jej członkowie działają w porozumieniu częściowo lub całkowicie (np. znajdują się pod wspólnym kierownictwem).

Nowe obowiązki grupy VAT

Od stycznia 2023 roku zmianom uległy obowiązki ewidencyjne grupy VAT. Dotyczyło to w szczególności dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz innych członków grupy. Aż do 1 lipca 2023 roku został odroczony obowiązek przesyłania elektronicznej ewidencji do organów podatkowych. Do końca czerwca 2024 roku, członkowie grupy VAT są jedynie zobowiązani prowadzić ewidencję dokumentującą sprzedaż na rzecz członków grupy. Ważne, by pamiętać o szczególnych wytycznych: nazwie i NIP nabywcy, dacie dokonania i zakończenia dostawy towarów/usług, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów, kwotę należności ogółem. Członkowie grupy będą zobowiązani przedstawić tę ewidencję na wyraźne żądanie organu podatkowego w terminie 7 dni.