Ulga rehabilitacyjna w 2024 roku

Wprowadzenie Polskiego Ładu wiązało się z ogromnymi zmianami. Jedna z nich dotyczy ulgi rehabilitacyjnej. Czy w rozliczeniu za 2023 rok obejmie również Ciebie? Sprawdź to. 

PIT 37 – ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna jest bezpośrednio powiązana z niepełnosprawnością. Mogą z niej skorzystać podatnicy z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ich opiekunowie (w rozumieniu: łożący na ich utrzymanie). Polega na odliczeniu niektórych wydatków. Dotyczą m.in. rehabilitacji, zakupu bądź wynajmu sprzętów czy przystosowania mieszkania do życia osoby z niepełnosprawnością (szczegółowe wytyczne w ustawie o PIT). Wydatki te odliczysz od dochodu. 

Niestety wskutek zmian związanych z Nowym Ładem nie każdy skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Wprawdzie przysługuje każdej osobie z niepełnosprawnością lub jej opiekunowi, ale są wyjątki. Wystarczy przekroczyć kwotę 19 061,28 złotych rocznie. To kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna.  

Wydatki na leki

Nie wszystkie wydatki związane z niepełnosprawnością odliczysz od podatku. W ustawie znajdziesz szczegółowy zapis, który dzieli je na trzy grupy: limitowane, nielimitowane oraz leki. Na medykamenty przewidziane wydatki miesięczne wynoszą 100 zł. Każdą nadwyżkę możesz odliczyć od podatku. 

Istnieją jednak dwa wyjątki, w których tego nie zrobisz. Gdy koszty pokrył zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowy fundusz aktywności, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub inna organizacja. Nie wliczysz ich także, jeżeli w jakikolwiek inny sposób otrzymałeś zwrot poniesionych kosztów. 

Ulga rehabilitacyjna – jakie dokumenty są potrzebne?

Ulga rehabilitacyjna zadziała jeżeli udokumentujesz poniesione wydatki. Urząd skarbowy zweryfikuje je. Do odliczenia przygotuj imienne dokumenty zakupu, które posiadają:

  • dane kupującego i sprzedającego towar/usługę, 
  • rodzaj zakupionego towaru, 
  • kwotę. 

Musisz wykazać się także dowodem potwierdzającym niepełnosprawność lub pokrewieństwo z osobą, na którą przysługuje ulga rehabilitacyjna (np. dowód osobisty, akt małżeństwa, akt urodzenia). Dodatkowo do zeznania rocznego PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28 dołącz PIT/O. 

Ile zwrotu podatku z ulgi rehabilitacyjnej?

Wszystko zależy od kategorii poniesionych wydatków. W ustawie o PIT podzielono je na nielimitowane i limitowane. W przypadku tych pierwszych, odliczysz całą kwotę. Wydatki limitowane to maksymalny zwrot 2280 zł.  

Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Oblicz kwotę ulgi z uwzględnieniem limitu. W tym celu skorzystaj z kalkulatora ulgi rehabilitacyjnej w programie e-PITY. Uzyskaną sumę wpisz w pozycji 25 oraz 26 PIT – O. 

Czy ulga rehabilitacyjna jest uzależniona od dochodu?

Tak. Roczne dochody osoby niepełnosprawnej w 2023 roku nie mogły przekroczyć kwoty 19 061,28 zł. 

Kancelaria Piotrowski to firma z długoletnim doświadczeniem, która oferuje profesjonalną pomoc w sprawach podatkowych, jeśli masz wątpliwości i czujesz, że pomoc profesjonalisty jest konieczna skorzystaj z konsultacji online.

To również może Cię zainteresować: Wspólne rozliczenie małżonków 2023