Proces amortyzacji budynków

Skrócenie procesu amortyzacji budynków

W połowie sierpnia Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt zmian na rynku nieruchomości.  Światło dzienne ujrzał pomysł na ustawę o krótszym okresie amortyzacji. Jakie zmiany się z nią wiążą? O tym w poniższym artykule. 

Sprawdź również: Audyt podatkowy

Amortyzacja budynków i budowli niemieszkalnych w prawie podatkowym

Amortyzacja w prawie podatkowym to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych (maszyny, sprzęt biurowy, środki transportu, nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych (licencje, koncesje), a także inwestycje w obcych środkach trwałych. 

Podział ten porządkuje stawki wymienione w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Dla podstawowych grup lokali wynoszą 2,5% dla lokali niemieszkalnych, a 1,5% dla budynków mieszkalnych. 

Co z amortyzacją w 2023? Zaszła zmiana, dzięki której okres amortyzacji budynków można skrócić z 40 lat do 5 lub 10 lat. 

Kto skorzysta z krótszego okresu amortyzacji dla nieruchomości?

Amortyzacja budynków i budowli niemieszkalnych to temat, który interesuje zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Adresatami nowych rozwiązań są mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność. Zmiana ma być wsparciem dla biznesu prowadzonego na terenie gmin o niskim dochodzie w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a także wszędzie tam, gdzie wskaźnik bezrobocia.

Skąd pomysł na skrócenie procesu amortyzacji budynków?

Gminom, w których bezrobocie rośnie, a dochód podatkowy jest niski, grozi wyludnienie. Polacy będą z nich uciekać za pracą i lepszym życiem. Dlatego projekt ustawy zakładający skrócenie procesu amortyzacji ma działać jak zachęta dla przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. Zmiana nie polega wyłącznie na skróceniu okresu amortyzacji. Nowelizację przeszedł też Wykaz stawek amortyzacyjnych. Przedsiębiorcy będą mogli ustalać je indywidualnie. Zmiana ta dotyczy lokali niemieszkalnych i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości prawnych danego podatnika. 

Warunki skorzystania z krótszego okresu amortyzacji dla nieruchomości

Przedsiębiorca, który chce skorzystać ze zmian w zakresie amortyzacji nieruchomości musi spełnić kilka warunków. Bardzo ważnym czynnikiem jest LOKALIZACJA. Przykładowo amortyzowana nieruchomość musi znajdować się na obszarze gminy, w której stopa bezrobocia jest wyższa od wskaźnika krajowego (wynosi co najmniej 120%), a dochody na jednego mieszkańca mniejsze niż 100% wskaźnika dochodów dla wszystkich gmin. 

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa podatkowego? Skorzystaj z usług doświadczonej kancelarii – Kancelaria podatkowa Bydgoszcz

Jak długo można amortyzować budynek?

Okres amortyzacji nieruchomości można skrócić do 10 lat. Takie prawo przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym biznes w gminie, gdzie wskaźnik bezrobocia waha się pomiędzy 120%-170% przeciętnego wskaźnika. 

Okres amortyzacji nieruchomości można skrócić do 5 lat. Takie prawo przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym biznes w gminie, gdzie wskaźnik bezrobocia jest większy niż 170% przeciętnego wskaźnika. 

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Wyjątkiem są przepisy nakładają na Ministra Finansów obowiązek ogłaszania wartości wskaźników, które weszły w życie z dniem 5 września 2023 roku.