Czym Zajmuje Się Doradca Podatkowy?

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Doradztwo podatkowe to zespół usług z zakresu prawa podatkowego. Usługi doradcy podatkowego świadczone są zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. O poradę zwrócić się można do doradcy w kwestiach związanych z rocznym rozliczeniem, jak też opodatkowaniem działalności gospodarczej, spadku, udziałów spółki itd. Coraz częściej doradcy podatkowi oferują swoją pomoc online bez konieczności wizyty w siedzibie biura.

Kiedy po wsparcie doradcy podatkowego?

Z usług doradców podatkowych korzystają głównie przedsiębiorcy. Najczęściej o poradę zwracają się już w trakcie występowania problemu z fiskusem, jednak doradca podatkowy to specjalista do spraw podatkowych, z którego wiedzy skorzystać warto wcześniej. Zakładając firmę, dofinansowując swój biznes czy inwestując warto poradzić się doradcy jakie rozwiązania wybrać, by były dla przedsiębiorcy najbardziej optymalne. Usługi doradcy podatkowego obejmują także prowadzenie ksiąg rachunkowych i zestawień podatkowych przedsiębiorstw. Z uwagi na wielość zagadnień wymagających konsultacji i opinii wiele firm korzysta z abonamentowej usługi doradcy podatkowego. Również popularne są usługi jednorazowej konsultacji doraźnie, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Oszczędności na podatkach

Prawo podatkowe wymaga dobrej znajomości przepisów i umiejętności ich poprawnego użycia w zależności od sytuacji podatnika. Doradca podatkowy Bydgoszcz wykorzystując orzecznictwo i wiedzę praktyczną pomaga zaoszczędzić na płaconych podatkach w pełni legalnie, zgodnie z przepisami. Znając różne możliwości zastosowania przepisów doradca podatkowy może zaproponować rozwiązania podatkowe najkorzystniejsze dla klienta. By usługa mogła być skuteczna klient powinien przedstawić doradcy szczegóły swej sytuacji finansowo – podatkowej. Na podstawie zebranych danych i ich analizy możliwa jest porada prawno-podatkowa. Koszty porad, opinii i innych usług doradcy podatkowego nie są zbyt wysokie, dzięki czemu praktycznie każdego jest stać na skorzystanie z profesjonalnej konsultacji, czy to telefonicznej, mailowej, czy podczas wizyty stacjonarnej.

Doradca podatkowy – specjalista od finansów

Doradca podatkowy może być jednocześnie księgowym czy nawet biegłym rewidentem, jednak nie musi. Do wykonywania zawodu doradcy podatkowego niezbędne jest uzyskanie uprawnień państwowych, zdania egzaminu państwowego z zakresu prawa podatkowego. To profesja związana bardziej z prawem i zagadnieniami interpretacji i stosowania przepisów podatkowych, księgowych. Praca doradcy podatkowego to czysto biurowe zajęcie, a zarazem praca z klientem. Tym samym wymaga umiejętności miękkich, które przydatne są podczas rozmowy o potrzebach klienta. Problemy i pytania z jakimi klienci zwracają się do doradcy podatkowego są mocno zróżnicowane. Z pewnością większość się powtarza, niemniej doradca podatkowy Bydgoszcz powinien być przygotowany na każdą okoliczność. W zakres prac doradcy podatkowego wchodzą również porady z dziedziny prawa podatkowego międzynarodowego, prawa celnego, rozliczeń podatkowych umów o współpracy, o pracę itp. Ponadto udzielanie porad z obszaru pomocy publicznej ze środków unijnych, dotacji państwowych. Bez wątpienia jest to bardzo szeroki zakres usług wymagający rozległej wiedzy, a przede wszystkim znajomości aktualnego stanu prawnego.

Złożoność zagadnień

Na proste pytania można sobie samodzielnie znaleźć odpowiedź w Internecie, jeżeli jednak mamy złożoną sytuację warto zasięgnąć wiedzy profesjonalisty. Pomocna W sprawach podatkowych pomaga kancelaria doradztwa podatkowego Bydgoszcz. Porada doradcy pozwoli podjąć decyzję i wybrać najwłaściwsze rozwiązanie, uniknąć kary, zawyżonych opłat czy innych problemów z fiskusem. Korzystając z doradztwa podatkowego można powierzyć reprezentację w sprawach toczącego się postępowania administracyjnego, w tym przed sądem administracyjnym każdej instancji. Doradcy podatkowi zajmują się zarówno udzielaniem porad, wskazówek, ale również przygotowaniem dokumentów, opinii, pism dla klientów na potrzeby konkretnych okoliczności. Poza podatkami doradcy podatkowi są kompetentni w sprawach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym, reprezentacja przed ZUS.