Zawód doradcy podatkowego

Jak zostać doradcą podatkowym? Kto może zostać doradcą podatkowym?

Zawód doradcy podatkowego wymaga uzyskania uprawnień, jakie nabywa się w wyniku zdania pozytywnie egzaminu państwowego potwierdzającego posiadanie stosownej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa podatkowego.

Czytaj również: Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Zawód doradcy podatkowego

W całym kraju zaledwie i aż zawód doradcy podatkowego wykonuje kilkanaście tysięcy osób. W związku z tym, że zapotrzebowanie na usługi doradców podatkowych wciąż rośnie, popyt na usługi doradcze przerósł podaż na rynku. Tyczy się to również usług świadczonych zdalnie i bardzo powszechnych w tym zawodzie. W związku z pewnym zatrudnieniem wiele osób zastanawia się jak zostać doradcą podatkowym. Chcąc się przebranżowić, jak też już na etapie wyboru studiów warto ukierunkować swoja karierę właśnie w stronę doradztwa podatkowego. Jako iż jest to zawód zaufania publicznego wymagany jest wpis na listę uprawnionych doradców podatkowych. Prócz wiedzy istotne są też warunki formalne jak chociażby niekaralność.

Kto może zostać doradcą podatkowym?

Jak się okazuje nie każdy może być doradcą podatkowym i praca w tym zawodzie wcale do łatwych nie należy. Oprócz przygotowania zawodowego, egzaminu i formalności istotne są realne predyspozycje. Doradca podatkowy Bydgoszcz musi być dobrym analitykiem, posiadać cierpliwość, ale i być dokładny, skrupulatny, a przy tym być osobą otwartą i umiejącą słuchać. Ponadto istotna jest terminowość, umiejętność wielozadaniowości, odporność na stres. Radząc sobie dobrze z przepisami prawa, jak też z rachunkowością, pracą z zestawieniami, tabelami jest duża szansa zostać bardzo dobrym doradcą podatkowym.

Zakres wiedzy doradcy podatkowego

Specjalizacja doradcy podatkowego łączy w sobie dwie dziedziny wiedzy – prawnika oraz finansisty. Głównym zadaniem doradcy jest porada w sprawach prawa podatkowego, celnego, ale również rozliczeń z ZUS itp. Z zakresu ekonomii doradca odpowiada za sporządzanie dokumentów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczeń rocznych itd. Natomiast z zakresu prawa doradca podatkowy posiada kompetencje do reprezentacji klienta przed sądami administracyjnymi i innymi organami administracji, w imieniu płatnika może sporządzać dokumenty podatkowe, deklaracje itp. Wśród usług doradczych mieści się także audyt oraz optymalizacja podatkowa. Z usług doradcy podatkowego korzystają głównie firmy, zarówno mniejsze jak i większe, jednak oferta usług doradczych kierowana jest także dla osób fizycznych.

Skomplikowane druki, jak i rozliczenia podatkowe, jakie fundują obywatelom urzędy sprawiają, że popyt na usługi doradców podatkowych jest bardzo duży i wciąż rośnie. Głównie dostrzega się zainteresowanie konsultacjami w zakresie międzynarodowych rozliczeń podatkowych umów różnego rodzaju, z umowami cywilnoprawnymi i ich odpowiednikami włącznie.

Kryteria formalne

Kryteria formalne obejmują szereg cech typowych dla zawodu zaufania publicznego. Przede wszystkim trzeba posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych. Ponadto wymaga się posiadanie cechy nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii. Kryterium formalnym jest także posiadanie ukończonych studiów wyższych. Co ważne, nie jest konieczne aby posiadać dyplom z określonego kierunku jak prawo czy finanse. Wśród warunków wymienia się także niekaralność, która musi zostać udokumentowana zaświadczeniem o niekaralności.

Egzamin oraz praktyka zawodowa

Bez względu na to jakie posiada się wykształcenie i tak wymaga się zdania egzaminu obejmującego najważniejsze zagadnienia prawa podatkowego, celnego, dewizowego, jak też z dziedziny rachunkowości. Egzamin na doradcę przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego. Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej, ta zaś z części testowej i zadaniowej. Do najpopularniejszych zagadnień poruszanych na egzaminie należy analiza podatkowa, postępowanie administracyjne przed sądem, jak i przed organami administracji, podstawy prawa międzynarodowego podatkowego oraz elementy etyki zawodowej. Istotnymi zagadnieniami są kwestie prawa karnego skarbowego, kontroli skarbowej, egzekucji, jak też przepisy prawa celnego i dewizowego.

Praktyka zawodowa natomiast trwa sześć miesięcy i musi zostać odbyta u doradców podatkowych lub w spółce doradztwa podatkowego, co ważne u podmiotów wyznaczonych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Praktyki trwają osiem godzin w tygodniu.

Zdanie egzaminu to dopiero połowa drogi do uzyskania uprawnień zawodowych, bowiem wymaga się, aby adept odbył sześciomiesięczną praktykę zawodową. Dopiero mając dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu oraz zaliczenie praktyk można złożyć wniosek o wpis na listę doradców podatkowych. Z istotnych warunków warto podkreślić, iż od momentu zdania egzaminu do złożenia wniosku o wpis na listę doradców nie może minąć więcej niż trzy lata.