Czym jest pełna księgowość

Co to jest pełna księgowość i kiedy jest obowiązkowa?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia się z fiskusem. W zależności od wybranej formy prawnej działalności gospodarczej zobligowany jest do prowadzenia mniej lub bardziej dokładnej księgowości przychodów i rozchodów. Najbardziej rozbudowanym sposobem rozliczeń i dokumentacji rozrachunków firmy jest pełna księgowość.

Sprawdź również: doradca podatkowy Bydgoszcz

Czym jest pełna księgowość

Pełna księgowość to sposób dokumentowania wydatków oraz przychodów firmy. Wbrew pozorom nie jest zarezerwowana dla największych firm, ale też nie jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga zaangażowania i wiedzy z dziedziny rachunkowości, nie wystarczy tutaj skorzystać z bezpłatnych programów księgowych z Internetu. Dokumentów, jakie są wymagane przez przepisy ustawy o rachunkowości, jest o wiele więcej niżeli w przypadku rozliczeń na podstawie ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów. Dzięki konieczności tworzenia bieżących raportów dotyczących wydatków, inwestycji oraz przychodów firma jest przejrzysta finansowo. To najbardziej złożona forma rachunkowości ale i najpełniejsza, pozwalająca monitorować kondycję firmy dzień po dniu, nie tylko raz na kwartał czy raz w roku. Dzięki bieżącemu ewidencjonowaniu wszelkich operacji w firmie pełna księgowość Bydgoszcz umożliwia śledzić przepływy pieniężne w czasie rzeczywistym. Prowadząc pełna księgowość stosunkowo łatwiej jest znaleźć słabe punkty w polityce finansowej, oszacować ryzyko poszczególnych decyzji finansowych, zyskowność podejmowanych aktywności itp.

Wady i zalety

Prowadzenie pełnej księgowości ma szereg plusów, ale jak każde rozwiązanie ma też swoje wady. O ile zalety są niekwestionowane, bowiem przejrzystość finansowa w firmie to wartość sama w sobie, to w przypadku wad warto wymienić kosztowność pełnej księgowości. Sprostanie przepisom regulującym pełna księgowość wymaga zatrudnienia co najmniej kilku pracowników, w tym księgowej z uprawnieniami do prowadzenia pełnej księgowości, a także poddawania sprawozdań finansowych badaniu biegłego rewidenta itd. decydując się na pełną księgowość nie można traktować przepisów wybiórczo. Oznacza to, że  prowadzenie pełnej księgowości wymaga tworzenia wielu raportów, zestawień, prowadzenia szczegółowych ksiąg z zapisami przychodów i rozchodów, co generuje koszty. W zależności od wielkości firmy, a przede wszystkim obrotów firmy, koszty prowadzenia księgowości są wyższe i mogą być nawet kilkukrotnie wyższe od księgowości uproszczonej.

Kiedy pełna księgowość to obowiązek

Nie zawsze mamy wybór, kilka czynników wpływa na fakt, że pełna księgowość jest obowiązkowa. Przede wszystkim pełna księgowość obowiązuje spółki partnerskie oraz handlowe. Obowiązek pełnej księgowości dotyczy również samorządów. Ponadto obowiązek dotyczy jednostek otrzymujących środki z subwencji i dotacji środków państwowych, unijnych. Przepisy określają gdy pełna księgowość nie jest dobrowolnym wyborem, a wśród podmiotów, które mają obowiązek dokumentować swoje przychody i rozchody w ten sposób znajdują się organizacje działające na zasadach prawa bankowego i pokrewnych przepisów prawa, jak również organizacje budżetowe, osoby zagraniczne, ich oddziały i przedstawicielstwa.

Szczególnym przepisem nakładającym obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w przypadku, gdy firma bez względu na formę prowadzenia działalności przekracza przychody w wysokości 2 milionów euro w poprzednim roku obrotowym.

Pełna księgowość w praktyce

Warto wiedzieć jak wygląda pełna księgowość, bowiem nie taki diabeł straszny jak go malują. Podstawowymi dokumentami w pełnej księgowości jest dziennik oraz konta księgi głównej, pomocniczej, jak również zestawienie obrotów i sald księgi głównej. Poza tym składnikiem pełnej księgowości jest zestawienie sald na kontach pomocniczych. Istotnym dokumentem jaki jest konieczny w pełnej księgowości jest wykaz aktywów i pasywów. To co znacząco różni pełną księgowość od uproszczonej jest fakt, że w pełnej księgowości są rejestrowane wszelkie operacje magazynowe, jak też operacje mające wpływ na kapitał zakładowy. Dla przejrzystości sytuacji finansowej prowadzone są bieżące i okresowe raporty wraz z objaśnieniami. W praktyce może okazać się, że dzięki pełnej księgowości firma zyska pewność na rynku i większy flow cash.

Usługi księgowe zlecone

Większość firm prowadzących pełną księgowość bazuje na własnych pracownikach księgowości, jednak coraz częściej spotyka się outsourcing usług księgowych również i w tym zakresie. Organizacja usług zleconych na zewnątrz wymaga szczegółowych uzgodnień, niemniej nie jest niemożliwa. Dzięki możliwościom zdalnego zarządzania finansami firmy możliwe jest prowadzenie księgowości nie tylko stacjonarnie na miejscu w firmie, jej siedzibie, ale również online, w pełni zdalnie.