Na czym polega i kogo się tyczy uproszczona księgowość?

Czym różni się uproszczona księgowość od pełnej, na czym polega uproszczona księgowość w firmie?

Prowadzenie uproszczonej księgowości jest znacznie łatwiejsze i mniej problematyczne, stąd też większość firm, które mogą zdecydować o sposobie księgowania przychodów i wydatków wybiera uproszczoną formę księgowości. Bez kłopotu można uproszczona księgowość prowadzić samodzielnie, bez potrzeby posiadania uprawnień, fachowej wiedzy i wieloletniej praktyki, co jest ekonomicznym rozwiązaniem, zwłaszcza dla mniejszych firm.

Obowiązki księgowe

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do księgowania swoich wydatków i przychodów, a dalej rozliczenia się z fiskusem opłacając stosownie naliczony podatek. To przykry obowiązek, na który narzekają najczęściej przedsiębiorcy. Dokumentacja księgowa wymaga czasu i cierpliwości, skrupulatności w gromadzeniu dokumentów. Z uwagi na ten fakt wielu przedsiębiorców chętnie korzysta z usług księgowych na zewnątrz. W zależności od branży, charakteru działalności gospodarczej pracy dla księgowej może być mniej lub więcej. Dużym ułatwieniem są obecnie obowiązkowe kasy fiskalne, nie tylko w przypadku sprzedaży towarów, ale i usług. Pomocne są programy do wystawiania faktur, które gromadzą w jednym miejscu dokumenty księgowe wraz z chronologią i właściwą numeracją. O wiele trudniej jest z rozliczeniem kosztów, inwestycji, opodatkowaniem środków trwałych, ich amortyzacją, rozliczeniem zatrudnionych pracowników itp. Temu właśnie służy księgowość. To nie tylko obowiązek prawny, ale również pomoc w zarządzaniu budżetem firmy, kontrola zysku, ewentualnej straty.

Na czym polega i kogo się tyczy uproszczona księgowość?

W przypadku mniejszych firm o wartości poniżej 2 milionów euro rocznie mają one możliwość wybrać pomiędzy księgowością pełną a uproszczoną. Pełna księgowość Bydgoszcz to duże wyzwanie, jednak w przypadku niektórych form prawnych działalności gospodarczej jak np. spółka akcyjna, partnerska to wymóg prawa. Co do zasady również jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać objęta pełną księgowością bowiem przepisy nie wytyczają dolnej granicy przychodów ani też nie wykluczają żadnej z form prawnych działalności. Uproszczona księgowość to proste zasady gromadzenia danych w odniesieniu do przychodów i wydatków przedsiębiorstwa. Uproszczona księgowość obliguje jedynie do ewidencjonowania wydatków i przychodów, jednak nie obliguje do tworzenia raportów, zestawień i wyjaśnień. Wyróżnia się trzy podstawowe formy uproszczonej księgowości:

– księga przychodów i rozchodów – najpopularniejsza forma rozliczeń przedsiębiorstw małych i średnich, służy bieżącej ewidencji podatkowej . W księdze są wykazywane wszystkie przychody i wydatki. Zaletą tej formy księgowości jest fakt, że  gdy przedsiębiorca nie wykazuje dochodu nie ma obowiązku uiszczać podatku.

– karta podatkowa – to forma, z której nie mogą korzystać wszyscy, jest mocno ograniczona co do podmiotów mogących korzystać z tego przywileju, przywileju bowiem jest to bardzo komfortowa forma księgowości. Na podstawie karty podatkowej mogą rozliczać się jedynie wybrani przedsiębiorcy w zależności od PKD oraz ilości zatrudnianych pracowników. Wysokość podatku określana jest decyzją organu podatkowego 

– ryczałt ewidencjonowany – również w tym przypadku nie każda firma może skorzystać z tej formy. Wyróżnikiem tej formy opodatkowania i rozliczeń jest odprowadzanie podatku od przychodów, nie zaś od dochodów, co jest standardem w przypadku większości form księgowości.

Uproszczona księgowość a pełna księgowość

Uproszczona księgowość, jak sama nazwa wskazuje, nie jest tak dokładna jak pełna. Nie uwzględnia ona wielu danych określających  kondycję finansową firmy. Podstawową zaletą uproszczonej księgowości jest łatwość jej prowadzenia i co za tym idzie taniość. Można bowiem bez kłopotu powierzyć prowadzenie jej osobom z zewnątrz, nie wymaga jej prowadzenie szczególnych uprawnień zawodowych. Niestety istnieją też wady tego rozwiązania. Wiarygodność firmy jest wówczas znacznie mniejsza a planowanie inwestycji bardziej ryzykowne. Plusem uproszczonej księgowości jest dowolność wyboru i popularność. Bez kłopotu można znaleźć podpowiedzi w sieci jak prowadzić w firmie uproszczoną księgowość samodzielnie.

Warto wspomnieć, że pełna księgowość jest obowiązkowa dla niektórych przedsiębiorców, w przypadku uproszczonej księgowości jest większa dowolność .

Zobacz również: Co to jest pełna księgowość?