logo kancelaria piotrowski czarne

Realizacja
nawet najlepszych pomysłów w kwestii założenia firmy musi być
poparta zapleczem finansowym. Osoba, która zamierza otworzyć własną
firmę, musi dysponować odpowiednią sumą pieniędzy, która
pozwoli jej zaistnieć na rynku. Jednak jak się okazuje, wielu
początkujących przedsiębiorców nie wie, skąd wziąć pieniądze
na firmę. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które pozwolą
pozyskać środki niezbędne do rozkręcenia własnego interesu!Środki
własne źródłem finansowania działalnościOszczędności
zgromadzone przez przyszłego właściciela stanowią pierwsze i
podstawowe źródło finansowania działalności. Zazwyczaj jest ich
zbyt mało. Co prawda założenie jednoosobowej działalności
gospodarczej nie wymaga wniesienia jakiegokolwiek kapitału
początkowego, w przeciwieństwie do spółek, jednak wskazane jest,
aby początkujący przedsiębiorca posiadał określoną kwotę
pieniędzy na firmę, które umożliwią mu opłacenie pierwszych
wydatków, zanim pojawią się zyski. Do pierwszych kosztów, z
jakimi powinien liczyć się przedsiębiorca, zazwyczaj należy:
opłacenie pierwszych składek ZUS, najem biura, opłaty za media czy
też za prowadzenie księgowości.Nieoceniona
pomoc rodziny i przyjaciółWbrew
powszechnej opinii, z rodziną wychodzi się dobrze nie tylko na
zdjęciu. Często pomoc ze strony najbliższych jest pierwszym
pomysłem, który przychodzi na myśl w trakcie szukania sposobów
pozyskania środków na firmę. W tej sytuacji zarówno dalsza, jak i
bliższa część rodziny są szansą na start, którą warto
przemyśleć. Wskazane jest wręcz udowodnić, że taka forma
wsparcia jest traktowana całkowicie na poważnie, dlatego prosząc o
pomoc, dobrze jest odpowiednio zaprezentować swoją ideę
działalności, przekonać że ma ona realną szansę osiągnięcia
sukcesu i jest w pełni przemyślana.

Jeśli biznesplan jest
naprawdę wartościowy, nie zaszkodzi też o udzielenie pomocy
finansowej zapytać w gronie znajomych i przyjaciół. Nie jest to
może grupa, do której należy udać się w pierwszej kolejności,
ale warto mieć ją na uwadze. Zawsze może się okazać, że w
grupie kolegów znajdzie się entuzjasta nowego przedsięwzięcia,
który ma nie tylko odpowiednie środki, lecz także chęć
nawiązania współpracy.


Wsparcie
placówek bankowych, czyli kredytWiele
banków posiada specjalne oferty skierowane do osób, które
zamierzają założyć działalność gospodarczą. Jest to dobre
rozwiązanie dla tych podatników, którzy nie posiadają
oszczędności lub nie zdążyli złożyć wniosku o dotację.Jednak
przedsiębiorca rozpoczynający działalność musi liczyć się z
wysokim kosztem pozyskania pieniędzy na firmę za pomocą kredytu –
jeżeli nie ma on zabezpieczenia finansowego, bank z pewnością
narzuci wysokie koszty kredytu, co zostanie odzwierciedlone w
odsetkach, jakie przedsiębiorca będzie musiał spłacać wraz z
ratami kredytu.Jeśli
kredyt, to najlepiej inwestycyjnyW
sytuacji, gdy przedsiębiorca zamierza pozyskać pieniądze na firmę
za pomocą kredytu, korzystną opcją może okazać się kredyt
inwestycyjny.Jak
sama nazwa wskazuje, kredyt inwestycyjny przeznacza się na różnego
rodzaju inwestycje. Dzięki niemu podatnik może nabyć urządzenia
niezbędne w nowo otwartej firmie, zakupić nieruchomość, w której
będzie prowadził działalność lub dokonać zakupu wartości
niematerialnych, takich jak licencje lub koncesje.Niektóre
banki mogą wymagać wkładu własnego. W związku z tym
przedsiębiorca powinien liczyć się koniecznością posiadania
własnych oszczędności, ponieważ zerowy wkład własny w praktyce
będzie oznaczać dla przedsiębiorcy o wiele wyższe koszty
pozyskania kredytu. Ponadto, w takiej sytuacji bank będzie wymagał
posiadania o wiele wyższej zdolności kredytowej.Pieniądze
na firmę z dotacji unijnychO
pieniądze na firmę z dotacji unijnych na założenie firmy mogą
ubiegać się osoby fizyczne, które chcą założyć działalność
gospodarczą. Ułatwienia w zakresie uzyskania dotacji unijnych
przewidziane są dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet
po urlopie macierzyńskim, osób do 25. roku życia oraz osób, które
ukończyły 45 lat, a także osób zamieszkujących tereny wiejskie.Dostępne
są dwie formy unijnego wsparcia zakładania działalności. Jest to:
mikropożyczka, w ramach której nowy przedsiębiorca może otrzymać
maksymalnie 100 000 zł. Mikropożyczka może być przyznana na okres
nie dłuższy niż 60 miesięcy. Pośrednikiem przy tego rodzaju
pożyczce są fundusze pożyczkowe wybierane przez urzędy
marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy. Czas jej spłaty może
zostać rozłożony na dłuższy okres. Istnieje również możliwość
zawieszenia spłaty na okres 12 miesięcy.
dotacja w postaci świadczenia bezzwrotnego. W ramach dotacji
przedsiębiorca może otrzymać wsparcie w wysokości do 40 000 zł.
Zazwyczaj jest ona skierowana do osób bezrobotnych. Przedsiębiorca,
który ubiega się o uzyskanie dotacji unijnej, musi mieć na
względzie, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest ustanowienie
zabezpieczenia. Stanowi ono gwarancję, że osoba, która uzyskała
wsparcie, zużytkuje pieniądze na firmę zgodnie z warunkami umowy i
sporządzonym biznesplanem. Zabezpieczenie to może mieć postać
weksla in blanco, hipoteki, zastawu czy też poręczenia.Ważne!


Na
lata 2014-2020 przewidzianych zostało 6 ogólnopolskich programów
operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju, a także 16 regionalnych, które zarządzane są przez
urzędy marszałkowskie.Konkursy
dla przyszłych szefówNa
rynku istnieje wiele konkursów, dzięki którym można zyskać
środki na rozkręcenie biznesu. Wiele różnych organizacji i dużych
firm, a także uczelnie czy organizacje pożytku publicznego
organizują wszelkiego rodzaju konkursy na oryginalną koncepcję
działalności. Aby wziąć udział w takim przedsięwzięciu
wystarczy dobrze napisany biznesplan, a najlepsze pomysły zostają
uhonorowane nagrodą. Ich autorzy mogą zatem otrzymać dotacje na
start lub innego rodzaju wsparcie. Często zdarza się, że laureaci
wygrywają środki pieniężne, które w pełni pokrywają koszty
inwestycji w firmę czy jej dalszy rozwój.Innowacja
w służbie rozwojuSzansą
dla osób, które mają innowacyjny pomysł na swój biznes, są
fundusze venture capital i tak zwani aniołowie biznesu. Taka forma
pozyskania pieniędzy na firmę zazwyczaj jest dedykowana małym i
średnim przedsiębiorstwom.Zarówno
aniołowie biznesu, jak i venture capital inwestują w innowacyjne
przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, które
z dużym prawdopodobieństwem w przyszłości przyniosą zysk i
wysoką stopę zwrotu zainwestowanych pieniędzy na firmę. Wśród
branż, w które najchętniej inwestują swoje środki zarówno
aniołowie biznesu, jak i venture capital znajduje się branża
telekomunikacyjna, czyli firmy zajmujące się tworzeniem nowych
technologii oraz przeróżnych aplikacji na tablety czy smartfony.Kim
są aniołowie biznesu?Aniołowie
biznesu to przeważnie osoby prywatne chcące inwestować w rozwój
firm, które dopiero niedawno pojawiły się na rynku i angażują do
tego prywatne środki w rozwój tych firm. Często też oferują
merytoryczne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy dopiero
zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem firmy. Ponadto aniołowie
biznesu wykorzystują własną wiedzę, doświadczenie i kontakty
biznesowe, dzięki czemu mogą uzyskać dodatkowe korzyści.
Zazwyczaj zostają nimi osoby majętne, najczęściej przedsiębiorcy,
którzy przeszli już na emeryturę lub byli menedżerowie wysokich
szczebli.Fundusze
venture capital – co to jest?Fundusze
venture capital to podmioty rynku kapitałowego, które inwestują w
małe firmy, ale o dużym potencjale rozwoju. Charakteryzują się o
tym, że nabywają podmioty we wczesnej fazie rozwoju, które
posiadają innowacyjny produkt czy też usługę, które jeszcze nie
są znane na rynku.Ważne!


Podstawową
różnicą pomiędzy tymi dwoma funduszami jest sposób działania.
Aniołowie biznesu zazwyczaj nie demonstrują publicznie swojego
zaangażowania. Z kolei venture capital otwarcie mówią o swoich
inwestycjach, które są niejako wizytówką ich działań.Szerokie
możliwości crowdfundinguPopularną
metodą, która w ostatnim czasie zyskała uznanie wielu, jest
crowdfunding. Głównym jej wyróżnikiem jest wspieranie różnego
rodzaju projektów przez społeczeństwo. Oznacza to, że zgłoszona
inicjatywa jest finansowana przez dużą liczbę drobnych,
jednorazowych wpłat. Po stronie zgłaszającego należy zatem
odpowiednia forma prezentacji swojego pomysłu, która na tyle
zainteresuje odbiorców, że zechcą mieć swój wkład na jego
realizację. Akcje crowdfundingowe przeprowadzane są na polskich
portalach, takich jak wspieram.to czy polakpotrafi.pl oraz
zagranicznych – kickstarter.comSkąd
czerpać pieniądze na firmę? – podsumowanieJak
wynika z powyższego, osoby, które chcą założyć firmę, mają do
wyboru różne sposoby, by pozyskać pieniądze na własny interes.
Tylko od nich zależy, jaką drogę do zdobycia środków obiorą.
Bez względu na szerokie możliwości wyboru, warto dokładnie
przeanalizować każdą z propozycji, źle podjęta decyzja na
początku otwierania własnego biznesu może bowiem mieć spore
konsekwencje w przyszłości.

Źródło: Więcej czytaj w
serwisie: poradnikprzedsiebiorcy.pl,
dostęp 29.08.2018 r.

Menu