logo kancelaria piotrowski czarne

Osoby
prowadzące działalność gospodarczą, które wybrały rozliczenia
z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych posiadają znacznie mniej czasu na rozliczenie roku
podatkowego niż pozostali przedsiębiorcy. Dlatego też często
zdarza się, że podatnicy ci spóźniają się z dostarczeniem
deklaracji na czas. W poniższym artykule opisujemy rozliczenie
ryczałtem wraz z konsekwencją złożenia PIT-28 po terminie.Ryczałt
od przychodów ewidencjonowanychOpodatkowanie
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczonym
rodzajem prowadzenia księgowości oraz rozliczeń z organem
podatkowym. Różni się od zasad ogólnych tym, że opodatkowaniu
podlega przychód, a nie dochód. Zatem bez znaczenia jest w tym
przypadku wysokość poniesionych kosztów, jednak nie zwalnia to z
dokonywania ich ewidencji.Wysokość
zryczałtowanego podatku dochodowego zależy głównie od źródeł
uzyskanego przychodu, które mogą być objęte stawkami 20%, 17%,
8,5%, 5,5% lub 3%.

Rozliczenie PIT-28Co do
zasady ryczałtowcy powinni rozliczyć się z uzyskanych przychodów
do końca stycznia następnego roku, czyli za 2018 rok do 31 stycznia
2019. Jak widać, posiadają znacznie mniej czasu na sporządzenie
właściwego zeznania podatkowego, którym jest formularz PIT-28 niż
rozliczający się na zasadach ogólnych. Okres ten jest skrócony z
uwagi na prostotę dokonywanych przez podatników uproszczonych
rozliczeń – ewidencji przychodów.

Na
powyższej deklaracji mogą zostać uwzględnione wyłącznie
przychody opodatkowane ryczałtem, a wśród ograniczeń można
wskazać brak możliwości rozliczeń wspólnie z małżonkiem oraz
jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jednak w dalszym ciągu
odliczeniu podlegają składki ZUS, wpłaty na IKZE, ulga
rehabilitacyjna oraz ulga na Internet.PIT-28
po terminie a czynny żalZgodnie
z art. 56 par. 4 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który ujawnił
przedmiot lub podstawę opodatkowania lecz nie składa w terminie
organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub
wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.W
zależności od wysokości niezapłaconego podatku zostanie
wymierzona stosowna grzywna. Jeżeli wartość kwoty podatku jest
niższa niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia podatnik
będzie podlegał wykroczeniu skarbowemu. Natomiast przy wyższej
zaległości – będzie to już przestępstwo skarbowe.Ratunkiem
przewidzianym w takiej sytuacji jest instytucja czynnego żalu, która
pomaga w uniknięciu kary, jeżeli została prawidłowo sporządzona.
Jest to dokument, jaki należy złożyć do urzędu skarbowego,
informujący o popełnieniu czynu zabronionego. Powinien zawierać
wszystkie okoliczności i przyczyny niedotrzymania terminu złożenia
deklaracji. Oprócz złożenia czynnego żalu należy także
przekazać zaległą deklarację oraz dokonać zapłaty podatku,
jeśli zachodzi taka konieczność.


Źródło:
Więcej czytaj w serwisie www.poradnikprzedsiebiorcy.pl,
dostęp 14.12.2018 r.

Menu