Posiłek dla pracownika 2024

Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę a PIT i ZUS 2024

Finansujesz posiłki pracownikom? W takim razie sprawdź czy benefit ten jest obciążony kosztami podatkowymi (PIT), a także czy wiąże się z koniecznością odprowadzania składek ZUS. O tym w dzisiejszym artykule blogowym. 

Czytaj również: Pit z małżonkiem czy osobno?

Zmiany na koniec lata

Podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe co jakiś czas ulega zmianie. Jej najnowszą odsłonę poznaliśmy 1 września 2023 roku. W wyniku rozporządzenia, posiłki pracownika finansowane przez pracodawcę nie wliczają się do podstawy składkowej. Mowa nie tylko o finansowaniu posiłków. Rozporządzenie objęło także bony, talony, kupony i karty przedpłacone, które uprawniają do nabycia posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych. Warunek jest jeden – ich wartość nie może przekroczyć 450 złotych. 

Posiłki dla pracowników sfinansowane przez pracodawcę a PIT

Przychód pracownika to nie tylko „żywy” pieniądz. Są nim także świadczenia wypłacane w formie benefitów, jak np. posiłki finansowane przez pracodawcę. To świadczenie nieodpłatne. Jednak, by zostało uznane za przychód podatkowy, należy spełnić 3 warunki. 

WARUNEK I – pracownik korzysta ze świadczenia dobrowolnie

WARUNEK II – świadczenie przynosi pracownikowi korzyść (tzn. dzięki posiłkom finansowanym przez pracodawcę, pracownik uniknie wydatku, który musiałby ponieść)

WARUNEK III – jest to świadczenie dopasowane indywidualnie – nie jest dostępne dla wszystkich podmiotów, określa wartość pieniężną i odbiorcę. 

Jeżeli warunki te zostaną spełnione, świadczenie wlicza się do przychodu pracownika. Tym samym pracodawca jako płatnik jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na PIT. 

Owocowe czwartki a PIT

Wielu przedsiębiorców sięga po zdrowe rozwiązania motywujące pracowników. Jednym z nich są popularne w ostatnim czasie „owocowe czwartki”. To sytuacja, w której pracodawca udostępnia pracownikom świeże owoce i warzywa w formie szwedzkiego stołu. Ten zabieg z pewnością poprawia atmosferę w biurach, ale podatkowo niewiele wnosi. Tego typu świadczenia nie można uznać za przychód podatkowy pracownika. Nie ma obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczki na PIT z tego tytułu. 

Posiłki dla pracowników a ZUS

Dofinansowanie posiłków dla pracownika wcale nie oznacza konieczności odprowadzania dodatkowych składek do ZUS. Zwolnienie obowiązuje w przypadku, gdy kwota przyznana przez pracodawcę nie przekroczy 450 złotych. Rozporządzenie pozostawia pracodawcy dowolność w kwestii formy zapewnianych posiłków. Mogą to być obiady z kantyny na terenie firmy, posiłki opłacane kartą lunchową lub zamawiane z dowozem do miejsca pracy. 

Posiłki dla pracowników a BHP

Z obowiązku składkowego są zwolnione także posiłki regeneracyjne. To świadczenia dla pracowników, którzy wykonują pracę obciążone dużym wysiłkiem fizycznym. W myśl ustawy chodzi o pracę, która oznacza wydatek energetyczny przekraczający 2000 kcal u mężczyzn i 1100 kcal u kobiet. Kolejną grupą, której przysługują tego typu posiłki są osoby pracujące w trudnych warunkach, np. górnicy. Wytyczne te dokładnie określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ale także te wydane przez Radę Ministrów.

Kiedy posiłki dla pracowników są zwolnione z PIT i oskładkowania?

Zwolnienie z opłacania składek wiąże się z koniecznością udokumentowania wydanych środków. W tym celu warto zachować paragony lub wykazać się fakturą. 

Jaka kwota na posiłek regeneracyjny 2024?

Wysokość dofinansowania do posiłków nie może przekroczyć 450 zł miesięcznie na pracownika. Nie przysługuje ekwiwalent z tytułu dofinansowania. 

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Kancelaria podatkowa pomaga w zrozumieniu, obniżeniu oraz efektywnym zarządzaniu kwestiami podatkowymi.