logo kancelaria piotrowski czarne

Kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, zastępstwo procesowe

W czasie trwania kontroli i postępowania podatkowego, podatnik przeważnie czuje się zagubiony i niepewny. Wspieramy naszych klientów na każdym z etapów takiej kontroli i postępowań podatkowych, dokładając wszelkich starań, aby szybko i korzystnie dla przedsiębiorcy rozstrzygnąć spór.

Nasze wsparcie polega na:

  • opracowaniu wniosków o wydanie oficjalnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • przygotowaniu pism i wyjaśnień składanych w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
  • przygotowaniu odwołań od decyzji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej,
  • reprezentowaniu podatników i aktywnym uczestnictwie w kontaktach z władzami skarbowymi na wszystkich etapach kontroli i postępowania,
  • sporządzaniu skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz reprezentowaniu podatników w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Menu