logo kancelaria piotrowski czarne

Kancelaria oferuje pełną obsługę firm, również w zakresie wszelkich rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W celu zminimalizowania formalności, wymiana informacji pomiędzy ZUS a naszą Kancelarią odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą programu Płatnik.

Prowadzenie rozliczeń z ZUS obejmuje:

  • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców,
  • prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • wsparcie podczas kontroli ZUS.
Menu