logo kancelaria piotrowski czarne

Księgowość jest nierozłącznie związana z obsługą kadrowo-płacową każdej firmy. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę firm również w tym zakresie.

Oferta Kancelarii skierowana jest głównie do Przedsiębiorców, którzy wiedzą, że obsługa kadr i płac wymaga, aby była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w wymaganym terminie oraz odpowiednią starannością, a równocześnie pozwala obniżyć koszty, które są związane z dopełnianiem tych obowiązków.

W ramach obsługi płacowo-kadrowej mieszczą się m.in.:

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych osób,
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40),
 • prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • zakładanie akt osobowych,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • ustalanie uprawnień urlopowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • wspieranie w trakcie kontroli prowadzonych przez ZUS oraz PIP.

Menu