logo kancelaria piotrowski czarne

Korzystanie z oferty Kancelarii w zakresie doradztwa podatkowego zapewnia naszym klientom dostęp do najważniejszych i aktualnych informacji. Dzięki temu nasz klient nie musi śledzić ich we własnym zakresie i ma pewność, że doskonale zrobimy to za niego.

Usługi doradztwa podatkowego obejmują:

  • wydawanie opinii oraz udzielanie wyjaśnień i porad podatkowych,
  • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych,
  • doradztwo w zakresie PIT, CIT, VAT,
  • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • pomoc przy rozliczaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
  • audyt podatkowy obejmujący: analizę obciążeń podatkowych, kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych, wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów oraz sposobów uniknięcia ich w przyszłości, propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości,
  • pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych,
  • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.
Menu