Dodatek energetyczny 2022 – rekompensaty za prąd

Podwyżka cen prądu to jeden z najgorętszych tematów w ostatnim czasie. Temperaturę dodatkowo podnoszą dopłaty do prądu 2022. Z założenia mają rekompensować podwyżki średnich cen wytwarzania ciepła. Czy tak się stanie? Kto zyska, a kto straci na dodatku energetycznym 2022?

Sprawdź również: doradca podatkowy Bydgoszcz

Rekompensaty za prąd 2022 

Na początku października 2022 ruszył rządowy program „Ciepło z rekompensatą”. To odpowiedź na wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania wody. Podwyżki boleśnie odczuli właściciele gospodarstw domowych, ale także przedsiębiorcy i instytucje publiczne (szkoły, szpitale). Stąd pomysł, by zrekompensować część tych kosztów. 

Przyjęta przez rząd ustawa oznacza jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku energetycznego. Dopłata będzie przysługiwać właścicielom gospodarstw domowych, a także instytucji użyteczności publicznej. W każdym przypadku obowiązują pewne reguły. Jakie?

Rekompensata za prąd 2022

Rekompensata za prąd 2022 zależy od paliwa. Jeżeli ciepło wytwarzane jest z gazu ziemnego lub oleju opałowego, użytkownicy zapłacą nie więcej niż 150,95 zł za GJ. W przełożeniu na liczby to 3900 zł oszczędności w skali roku. Są to obliczenia dotyczące mieszkania 70m2 i 4-osobowej rodziny. W przypadku ogrzewania domu węglem, w budżecie zostanie 1012 zł. 

Wykorzystanie różnych paliw znalazło swój zapis w ustawie. W tym przypadku średnia cena ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła. 

Komu przysługuje dopłata do prądu?

Z dodatku energetycznego 2022 mogą skorzystać właściciele gospodarstw domowych i instytucje publiczne. W pierwszym przypadku warunkiem jest ogrzewanie domu jednym z wymienionych paliw: pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, olej opałowy. 

Instytucje publiczne (szkoły, szpitale) otrzymają jednorazowe wsparcie, jeżeli nie mają dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej. W tym przypadku dodatek energetyczny 2022 obejmuje wszystkie rodzaje paliw. 

Dopłata do prądu 2022 – GOSPODARSTWA DOMOWE

Spełniasz wyżej wymienione wymagania? W takim razie warto zorientować się w temacie. Program „ciepło z rekompensatą” trwa od października 2022 do kwietnia 2023. Jak starać się o dopłatę do prądu?

Dodatek energetyczny 2022 jest uruchamiany przez urząd gminy, w której mieszkasz. Tam skieruj wniosek o rekompensatę za prąd dla odbiorców indywidualnych. Masz czas do 30 listopada 2022 roku. Zgodnie z przepisami, wypłatę otrzymasz po 30 dniach. 

Ile wynosi rekompensata za prąd 2022?

Wysokość wypłaty zależy od paliwa. Jeżeli głównym źródłem ciepła w Twoim domu jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, otrzymasz zwrot 3000 złotych. 

Właściciele kotłów na paliwo stałe lub źródeł ciepła zasilanych drewnem w kawałkach (kominek, piec kaflowy, koza), otrzymają 1000 złotych dopłaty do prądu i gazu 2022. 

Jeżeli Twój dom ogrzewa skroplony gaz LPG, spodziewaj się zwrotu w wysokości 500 zł. Natomiast posiadacze kotłów olejowych, otrzymają rekompensatę nawet do 2000 złotych. 

Kto może starać się o dodatek energetyczny?

O dodatek mogą starać się osoby, które do dnia 11.08.2022 roku zgłosiły do centralnej ewidencji źródło ogrzewania budynku. Potrzebne będzie potwierdzenie uzyskania wpisu. Wyjątek to osoby, które zgłaszają źródło ogrzewania pierwszy raz.  

Dodatek energetyczny 2022 – INSTYTUCJE PAŃSTWOWE

W ustawie znalazł się też zapis dotyczący instytucji państwowych. Zalicza się do nich: szpitale, przychodnie, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, ośrodki oświatowe, a także instytucje kultury. W tym przypadku wysokość dodatku energetycznego 2022 pokryje 40% wzrostu kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło. 

Komu przysługuje dodatek energetyczny 2022?

W tym przypadku dodatek będzie przyznawany na wybrane źródło ciepła: węgiel kamienny, brykiet, pelet, LPG. To wypłata jednorazowa. Zakup tego paliwa musi być związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością statutową. 

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki, złóż odpowiedni wniosek o dopłatę do prądu 2022 do urzędu gminy. Czasu pozostało niewiele. Pamiętaj, że na wypłatę dodatku energetycznego poczekasz nawet 30 dni.

Leave a Comment