logo kancelaria piotrowski czarne
PODSTAWOWE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia uczniów w poszczególnych klasach i latach Wynagrodzenie minimalne Wynagrodzenie przeciętne Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego Składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą Kwoty zasiłków dla bezrobotnych …
Jeszcze w grudniu zeszłego roku ZUS akceptował sposób rozliczania składek. W trakcie powtórnej kontroli w styczniu już je jednak zaczął kwestionować. Firmy mają problem, bo mogą być zmuszone do zwrotu miliardów złotych. Możliwe, że pieniędzy …
Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która chce dokonać zmian danych zgłoszonych w urzędzie skarbowym dotyczących adresu zamieszkania, danych kontaktowych czy numeru rachunku bankowego, musi dokonać ich aktualizacji poprzez formularz ZAP-3 (dawniej oznaczony NIP-3). Wyjaśniamy, w jaki …
Menu