logo kancelaria piotrowski czarne
Od dnia 9 czerwca 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1106). Rozporządzenie
Deklarację VAT-7 lub VAT-7K składają wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. W zależności od tego, jaką częstotliwość opłacania podatku VAT podatnik określił na formularzu VAT-R, taką składa deklarację. Podatnik, który
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi listami z numerami kont rozsyłanymi do klientów. – Do ZUS niekiedy docierają sygnały o różnych sposobach wyłudzania danych i pieniędzy, dlatego apelujemy o szczególną uwagę i informację gdyby w
Ustawodawca podejmuje próby uszczelnienia systemu podatku VAT. W tym celu wprowadzono szereg zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). 1 stycznia 2017 roku weszła
Wiele zmian do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadziła ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Interesy pracodawcy i pracownika nie zawsze się pokrywają. Przykładem takiej rozbieżności może być kwestia umowy o pracę – zatrudniający z różnych względów mogą faworyzować kontrakty zawierane na czas określony, dla zatrudnianych idealnym rozwiązaniem, dającym pewność
Sejm rozpoczął prace nad zmianami w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Celem jest uszczelnienie systemu VAT i ograniczenie wyłudzeń skarbowych.Monitoring przewozu towarów wszedł do porządku prawnego na początku 2017 r. Objęte nim zostały
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Doradcy podatkowi, jak i inne grupy zawodowe, borykają się z problemem wyegzekwowania niektórych wierzytelności. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w praktyce bywa traktowane jako element presji na dłużnika, by wykonał zobowiązanie wobec wnioskodawcy. Czy również
Menu