logo kancelaria piotrowski czarne
Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności, na okres od 30 dni do 24 miesięcy (a przedsiębiorca z min. 6-miesięcznym stażem – do 3 lat w celu …
Wynagrodzenie chorobowe, a po 33 dniach choroby zasiłek chorobowy pracowników młodocianych wypłaca się na takich samych zasadach, jak pozostałych pracowników. Z tą różnicą, że nie podlega ono podwyższeniu do wynagrodzenia minimalnego, tak jak ma to …
W firmach gdzie stosowane są kasy rejestrujące zaliczkę na poczet przyszłej sprzedaży należy zaewidencjonować za pomocą urządzenia a klientowi powinien być wydany paragon. Obowiązek ten wynika z przepisów § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów …
Menu