logo kancelaria piotrowski czarne
Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która chce dokonać zmian danych zgłoszonych w urzędzie skarbowym dotyczących adresu zamieszkania, danych kontaktowych czy numeru rachunku bankowego, musi dokonać ich aktualizacji poprzez formularz ZAP-3 (dawniej oznaczony NIP-3). Wyjaśniamy, w jaki
Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej nieposiadającej podmiotowości prawnej wymaga od wspólników podjęcia działań w celu ustalenia konsekwencji podatkowych. Zgodnie z przepisami takie zdarzenie nie pozostaje bowiem bez echa w dokumentacji podatkowej. Jakich zatem obowiązków należy
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorców, którzy zatrudniają członków najbliższej rodziny. Zmiany będą korzystne dla firm rodzinnych, w których pracują małoletnie dzieci lub małżonek właściciela. Wraz z początkiem
Wybór konkretnej oferty leasingowej ma wpływ na wykup samochodu osobowego z leasingu. Firmy leasingowe oferują dwa rodzaje umów leasingowych – leasing operacyjny i kapitałowy (finansowy). Przy czym zdecydowaną większość umów leasingowych w Polsce stanowią umowy
Przedsiębiorcy nie muszą się już obawiać rozliczania w firmie wydatków na obiady z kontrahentami. Dobra wiadomość dla lubiących załatwiać interesy przy stoliku. Fiskus zmienia wcześniejsze, niekorzystne dla firm interpretacje dotyczące wydatków na spotkania z kontrahentami
Jednostki, które od 1 stycznia 2018 r. rozpoczynają stosowanie dla celów podatku dochodowego bilansowej metody ustalania różnic kursowych, maja obowiązek o tym fakcie powiadomić urząd skarbowy. Jeśli ich rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, na złożenie
W 2008 roku osoba lub grupa osób działająca pod pseudonimem Satoshi Nakamoto stworzyła projekt informatyczny. Założenia tego konceptu były i nadal są oparte na tajemniczych dla laika elementach w postaci kluczy kryptograficznych, łańcuchów bloków czy
W sytuacji gdy tylko jeden ze współwłaścicieli spełnia warunki do zwolnienia z podatku od nieruchomości, to od wysokości podatku naliczonego od całej nieruchomości należy odliczyć kwotę, która wynika z opodatkowania części zwolnionej (wykorzystywanej przez podmiot
Usługi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2014 r. W
Menu