logo kancelaria piotrowski czarne
#RatujBiznes – nowa akcja Miło nam poinformować, że nasze kancelarie biorą udział w akcji „Ratuj Biznes”. #RatujBiznes to akcja prowadzona przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest skierowana zarówno do (mikro, małych i średnich) przedsiębiorców, dotkniętych obecną sytuacją gospodarczą, jak również
Split payment – czym jest? Zmiana  ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła m.in. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) w wybranych branżach, tzw. split payment. Obowiązkowy MPP ma zastosowanie do dostaw towarów i świadczenia usług,
Ustawa z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw unijnych.   Implementacja dyrektyw Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności implementacji
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2019 r., pod poz. 1197, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Weszło ono w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia (tj. 29 czerwca
Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności, na okres od 30 dni do 24 miesięcy (a przedsiębiorca z min. 6-miesięcznym stażem – do 3 lat w celu
Wynagrodzenie chorobowe, a po 33 dniach choroby zasiłek chorobowy pracowników młodocianych wypłaca się na takich samych zasadach, jak pozostałych pracowników. Z tą różnicą, że nie podlega ono podwyższeniu do wynagrodzenia minimalnego, tak jak ma to
W firmach gdzie stosowane są kasy rejestrujące zaliczkę na poczet przyszłej sprzedaży należy zaewidencjonować za pomocą urządzenia a klientowi powinien być wydany paragon. Obowiązek ten wynika z przepisów § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów
PODSTAWOWE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia uczniów w poszczególnych klasach i latach Wynagrodzenie minimalne Wynagrodzenie przeciętne Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego Składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą Kwoty zasiłków dla bezrobotnych
Jeszcze w grudniu zeszłego roku ZUS akceptował sposób rozliczania składek. W trakcie powtórnej kontroli w styczniu już je jednak zaczął kwestionować. Firmy mają problem, bo mogą być zmuszone do zwrotu miliardów złotych. Możliwe, że pieniędzy
Menu