logo kancelaria piotrowski czarne
Split payment – czym jest? Zmiana  ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła m.in. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) w wybranych branżach, tzw. split payment. Obowiązkowy MPP ma zastosowanie do dostaw towarów i świadczenia usług, …
Ustawa z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw unijnych.   Implementacja dyrektyw Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności implementacji …
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2019 r., pod poz. 1197, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Weszło ono w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia (tj. 29 czerwca …
Menu